הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך טיפולוגיות חדש בנושא הלבנת הון והימורים בלתי חוקיים ברשת האינטרנט. בהקדמה למסמך מציינת הרשות לאיסור הלבנת הון כי הימורים באינטרנט עשויים להוות אמצעי להלבנת הון בשילוב עם אמצעי תשלום חדשים כגון כרטיסי Prepaid וארנקים אלקטרוניים, וכן בשילוב אמצעי תשלום קלאסיים כגון צ'קים ומזומן. הימורים באינטרנט ישמשו לרוב לתהליך הריבוד (Layering) בהלבנת הון, כשבסופו יוצגו הכספים כרווחים לכאורה מזכיות באתרי הימורים או כהכנסות מהפעלת אתרי הימורים.

המסמך מכיל 14 טיפולוגיות וכן תסמינים או נורות אדומות לכל מקרה, אשר עשויים להעיד על פעילות בלתי רגילה שקשורה להלבנת הון באמצעות שוק ההימורים באינטרנט.

טיפולוגיה מספר 3 במסמך מתארת מקרה של הימורים בלתי חוקיים באמצעות כרטיסים נטענים. המקרה נחשף עקב הצלבה בין דיווח על פעולה בלתי רגילה שהוגש כנגד חברה ישראלית העוסקת בהפצה ושיווק של כרטיסים נטענים, ובין בקשה למידע לגבי אותה חברה שהתקבל מ-FIU במדינה אחרת. להערכת הרשות בוצעה פעילות בלתי חוקית של הימורים באינטרנט באמצעות כרטיסים נטענים באופן הבא: החברה הישראלית הפיצה כרטיסים נטענים, מזומנים שמקורם ממכירת כרטיסים נטענים הופקדו בחשבון החברה הישראלית ולאחר מכן הכספים הומרו למט"ח והועברו בניכוי עמלה לחשבון חברה B במדינה A. המהמרים ביצעו את ההימורים הבלתי חוקיים באמצעות הכרטיסים הנטענים שרכשו. כספי הזכיות של המהמרים, במידה וזכו, הועברו מחשבון חברה B במדינה A לחשבונות של המהמרים בישראל באמצעות העברה אלקטרונית.

פורסם 2011-06-15