הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה לאחרונה (מאי 2011) חוברת הדרכה למנהלי תיקים וחברי בורסה בנושא איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור. מטרת החוברת היא לספק רקע כללי על נושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור בדגש על פעילות בשוק ההון - הגדרת חובות דיווח על פעולות רגילות ובלתי רגילות עפ"י הצווים החדשים והצגת דוגמאות ותרחישים של הלבנת הון בתחום שוק ההון. כמו כן, מכילה החוברת מידע אודות חובת "הכר את הלקוח" עפ"י ארגון ה-FATF, ומידע לגבי חוק איסור מימון טרור ובדיקה מול "הרשימה".

בפרק 2 לחוברת מופיעה רשימה של דוגמאות לביצוע הלבנת הון באמצעות שוק ההון. בין היתר מופיעות דוגמאות של מסחר בניירות דרך האינטרנט ע"י מי שאינו בעל החשבון, שימוש באנשי קש לצורך פתיחת חשבונות ניירות ערך, והשקעה בניירות ערך זרים אפילו בהפסד במטרה להעביר כספים לחו"ל.

בפרק 5 מובאת רשימת פעולות אשר עשויות להיחשב כבלתי רגילות כפי שמופיעה בצו איסור הלבנת הון למנהלי תיקים וחברי בורסה. כמו כן, מודגש בפרק זה כי פעולה בלתי רגילה אינה תלויה בסכום ויכולה להעישות גם לגבי פעולות בסכומים קטנים, וכמו כן, יש לדווח על פעולה בלתי רגילה גם אם מדובר בניסיון לבצעה והפעולה לא בוצעה בסופו של דבר.

פורסם 2011-06-09