ארבעה דירקטורים ומנהל בכיר בבנק Pacific National במיאמי נקנסו אישית עקב חלקם בכשלון הבנק ליישם תוכנית למניעת הלבנת הון. הבנק הוא שלוחת בת של בנק Banco del Pacifico S.A באקוודור ו-80% מלקוחותיו הם לקוחות מאקוודור. מנכ"ל הבנק, Ralph Fernandez, ויו"ר הדירקטוריון, Andres Baquerizo, נקנסו בסכום של 12,500 דולר כל אחד. שאר הדירקטורים נקנסו בסכום של 8,500 דולר כל אחד. 

לפני כחודשיים פורסם ע"י המשרד לפיקוח על המטבע במשרד האוצר האמריקאי (OCC) כי הבנק הסכים לשלם קנס בסך מצטבר של 14 מיליון דולר מבלי להכחיש או להודות באישומים נגדו. הבנק הוזהר כבר בשנת 2005 והוצא נגדו צו לתיקון ליקויים והפרות של חוק ה-BSA וה-Patriot Act, עקב הפרות מתמשכות של חוקי מניעת הלבנת הון ורגולציות בנושא זיהוי לקוחות ודיווח על פעולות בלתי רגילות.

עפ"י ה-OCC, הצעדים שננקטו ע"י הבנק בעקבות הצו מ-2005 לא היו מספקים והבנק כשל ביישום תוכנית ארגונית למניעת הלבנת הון. בין היתר, צוין כי הבנק כשל בביצוע בדיקות נאותות וזיהוי לקוחות במספר חשבונות, כשל במעקב, ניטור ודיווח על פעולות בלתי רגילות, וכן בבקרה ופיקוח על חשבונות קורספונדנטים זרים. כמו כן, הבנק כשל בביצוע סקר סיכונים וניהול סיכונים לחשבונות ותחומי פעילות בסיכון גבוה, ולא יישם נהלים ובקרות פנימיות וחיצוניות על מנת להבטיח ניהול סיכונים ועמידה בחוקי מניעת הלבנת הון כנדרש.

פורסם 2011-05-25