קבוצת וולפסברג, אשר מורכבת מנציגי 12 הבנקים הגדולים בעולם והוקמה על מנת לנסח סטנדרטים ועקרונות למניעת הלבנת הון, קוראת לשינוי פורמט הודעות הכיסוי בין הבנקים במערכת ה-SWIFT, כך שאלו יכללו גם את פרטי מבקש ההעברה והמוטב.

מערכת ה-SWIFT הנה השירות העיקרי להעברות כספים בינלאומיות בין מוסדות פיננסיים. כיום, כאשר מתבצעת העברה דרך SWIFT, שולח הבנק של המבקש הודעת זיכוי לבנק של המוטב, בה נכללים פרטי הזיהוי המלאים של המבקש והמוטב, ובמקביל נשלחת הודעת כיסוי לבנק המכסה אשר דרכו מתבצעת ההעברה והוא זה שמזכה בפועל את בנק המוטב, אלא שבהודעות הכיסוי בפורמט הקיים, מצוינים רק פרטי הבנקים של המבקש והמוטב ולא קיימים פרטים מזהים אודות המבקש עצמו והמוטב אליו עובר הכסף.

שינוי הפורמט הקיים מתבקש לדעת קבוצת וולפסברג במסגרת המגמה להגברת השקיפות והפיקוח על העברות כספים בינלאומיות, וזאת מתוך מטרה להילחם בצורה יעילה יותר בהלבנת הון ומימון טרור. עפ"י קבוצת וולפסברג, ניתן יהיה, בכפוף לאישור ותמיכת הרשויות הרגולטוריות המתאימות, ליישם את הפורמט החדש להודעות כיסוי כבר בנובמבר 2008.

הצעדים להגברת השקיפות במערכת SWIFT עלולים לגרור ביקורת מסוימת, לאחר שבשנה שעברה נחשף כי SWIFT העבירה לרשויות ארה"ב מידע אודות העברות בינלאומיות, בניגוד לחוק האירופאי, וספגה על כך ביקורת רבה. מנגד, נמשכים כל הזמן מאמצים גם מצד FINCEN לחקור ולפתח את נושא הפיקוח על העברות כספים בינלאומיות ושיתוף פעולה בין גופים בינלאומיים, מתוך הכרה שהדבר אפשרי ואף הכרחי למלחמה בהלבנת הון ומימון טרור.

פורסם 2007-04-30