חוק חדש למלחמה בשחיתות ובמתן שוחד ע"י חברות ייכנס לתוקפו בבריטניה ב-1 ביולי. החוק, אשר נקרא, Bribery Act 2010, מהווה צעד חשוב במלחמה העולמית בשחיתות ושוחד ע"י חברות. בניגוד לחוק האמריקאי המקביל, חוק ה-FCPA, החוק הבריטי מדבר על מתן שוחד באופן כללי ולא רק במתן שוחד לעובדי ממשל וציבור זרים. כמו כן, עפ"י גורמים משפטיים מדובר בחוק בעל סנקציות חמורות יותר לחברות מהחוק האמריקאי.

החוק החדש, אשר אושר באפריל 2010, יחול על כל חברה שיש לה סניף בבריטניה ו/או מעסיקה אזרח בריטי ו/או מעניקה שירותים לחברות בריטיות. החוק החדש קובע 3 עבירות עיקריות: הצעה, הבטחה או מתן שוחד, בקשה, הסכמה לקבל או קבלת שוחד ומתן שוחד לעובד ציבור זר.

כמו כן, נקבע במסגרת החוק החדש כי חברה מסחרית תואשם בעבירה עפ"י חוק זה אם עובד שלה יציע או ייתן שוחד במטרה לייצר רווחים לחברה, אך החברה תוכל להגן על עצמה אם תוכיח כי קיימה הדרכות ונהלים שנועדו להסביר לעובדיה מהי עבירת שוחד, מהי הטבה אסורה ומה אומר החוק. בדרך זו, יוצר החוק תמריץ לחברות מסחריות לקיים הדרכות ונהלים למניעת שוחד ותשלומי שוחד מצד הארגון.

UK Bribery Act 2010

פורסם 2011-05-11