חברת Rockwell Automation Inc, אשר עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות כח, בקרה, מידע ושירותים עבור יישומים תעשייתיים, חתמה על הסכם להסדרת אישומים אזרחיים נגדה מול הרשות האמריקאית לניירות ערך, ה-SEC. במסגרת ההסכם התחייבה החברה להשיב סכום של 1.8 מיליון דולר ולשלם קנס נוסף בסך 400,000 דולר בגין הפרות של חוק ה-FCPA האוסר מתן שוחד לעובדי ציבור זרים.

בשנת 2006 דיווחה החברה ל-SEC אודות תשלומים והוצאות נסיעה וטיולים אשר אינם למטרות עסקיות ועשויים להיחשב כתשלומים בלתי ראויים. החברה הצהירה כי מדובר במקרים בודדים שאינם מקרים שבשגרה, אשר בעקבותיהם שיפרה החברה את הבקרה והפיקוח הפנימי ואת ההדרכה בנושא איסור מתן שוחד לעובדי ציבור.

פורסם 2011-05-04