FINCEN פרסמה אתמול (27.04.11) הודעה לתקשורת על הגשת הצעה לתקנות חדשות מכח חוק ה-CISADA, החוק החדש לסנקציות מורחבות כנגד איראן. עפ"י הודעת FINCEN, מטרת התקנות החדשות היא ליישם את סעיף 104(e) לחוק ולקבוע חובות דיווח אשר ישמשו את הממשל באיסוף מידע לצורך יישום חוק הסנקציות נגד איראן.

במסגרת התקנות המוצעות נקבע כי תוטל חובה על בנקים אמריקאים לבדוק ולמסור ל-FINCEN דיווחים על בנקים זרים בהם מחזיק הבנק האמריקאי חשבון קורנספונדנטי עפ"י השאלות הבאות:

1. האם הבנק הזר מקיים קשר קורספונדנטי עם בנק איראני או מוסד פיננסי איראני אשר שמו הוכרז עפ"י חוק ה-IEEPA?

2. האם הבנק הזר ביצע העברת כספים אחת או יותר במהלך שלושת החודשים האחרונים אשר קשורה למוסד פיננסי הקשור לאיראן והוכרז עפ"י חוק ה-IEEPA שלא באמצעות חשבון קורספונדנטי? או

3. האם הבנק הזר ביצע העברת כספים אחת או יותר במהלך שלושת החודשים האחרונים אשר קשורה למשמרות המהפיכה האיראניות (IRGC) או כל גוף אחר הקשור אליהם והוכרז עפ"י חוק ה-IEEPA?

עפ"י FINCEN, מטרת התקנות היא לאפשר לממשל האמריקאי לבודד ולנטרל מוסדות פיננסיים המסייעים לתעשיית הגרעין האיראנית או לתמיכתה של איראן בטרור.

פורסם 2011-04-28