ארגון ה-FATF פרסם השבוע את דו"ח הביקורת וההערכה שערך בהולנד בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. עפ"י תוצאות ההערכה שבוצעה במדינה עולה החשש עפ"י ארגון ה-FATF כי הולנד פגיעה להלבנת הון. עפ"י הדו"ח, מקורם של רוב הכספים ממקור בלתי חוקי בהולנד, כ-14 מיליארד דולר בשנה, הוא בסחר בסמים והונאה. עפ"י ארגון ה-FATF מדובר ב-1.8% מהתוצר המקומי הגולמי של הולנד.

בין היתר, מעלה מחקר אקדמי שנעשה במסגרת ההערכה חשש כי כספים רבים ממקורות בלתי חוקיים זורמים להולנד ממדינות אחרות למטרת הלבנתם. יחידת המודיעין הפיננסי של הולנד אמנם פיתחה יכולות חקירה מתקדמות, אך קיימים עדיין מספר פגמים אותם יש לתקן החקיקה כמו למשל היעדר החובה לבדוק אם בעל שליטה הוא איש ציבור וכמו הדרישה למסור דיווח על פעולה חשודה תוך 14 יום, דבר שאינו מתיישב עם הנחיות ה-FATF ועם הצורך לחייב מסירת דיווח על פעולה בלתי רגילה במהירות המיידית ככל שניתן. הערה נוספת לגבי החקיקה היא היעדר דרישה ממוסדות פיננסיים לאישור של מנהל בכיר להמשך עסקים עם לקוח במקרה שנתגלה שלקוח או בעל שליטה קיימים הם אנשי ציבור. כמו כן, הגדרת "בעל שליטה" בהולנד אינה רחבה מספיק ואינה תואמת את דרישות ה-FATF ומתייחסת לארגון או חברה שהם בעלי שליטה ולא לדרישה להגיע לאדם שמאחורי הארגון השולט.

פורסם 2011-04-21