רשות הבנקאות האירופית (EBA) פרסמה לאחרונה (27.04.22) הצהרה הקוראת למוסדות פיננסיים ולרשויות פיקוח באיחוד האירופי לנקוט צעדים שיבטיחו כי פליטים אוקראינים ששוהים במדינות האיחוד יקבלו גישה למוצרים ושירותים פיננסיים בסיסיים. 

ההצהרה מזכירה כי ב-04.03.22 הופעלה "דירקטיבת ההגנה הזמנית" של האיחוד האירופי מס' 2001/55/EC (Temporary Protection Directive). דירקטיבה זו מעניקה לפליטים מאוקראינה מעמד של תושבות ארעית באיחוד האירופי, ואת הזכות הנגזרת מכך לפתוח ולהשתמש בחשבון תשלום בעל מאפיינים בסיסיים, וזאת בכפוף לעמידה בחובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור מצד אותם מוסדות פיננסיים ואשראי שבהם נפתחים חשבונות מסוג זה. 

EBA מסבירה בהקשר זה, מוסדות פיננסיים יכולים לבצע התאמות בתשתית למניעת הלבנת הון ומימון טרור, על מנת לספק תגובה פרגמטית ופרופורציונלית לאתגרי הציות שאיתם הם מתמודדים בהקשר זה. למשל, מכוח החוק האירופי, במצבים שבהם קיים סיכון מופחת להלבנת הון ומימון טרור, כאשר מדובר בחשבונות המעניקים שירותים בסיסיים בלבד, מוסדות פיננסיים יכולים להסתפק בבדיקת נאותות בסיסית (Simplified Customer Due Diligence) בעת פתיחת חשבונות ללקוחות חדשים, ולאמת את זהות הלקוח על סמך תעודה המעידה על היותו פליט מאוקראינה, חלף אימות באמצעות דרכון. במקרים אלה, מוסדות פיננסיים יכולים למזער סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים למסמך זיהוי חלקיים, ע"י הגבלת השימוש במוצרים מסוימים, כמו למשל הגבלת סכומי העברה.   

במקביל, ההצהרה קוראת למוסדות פיננסיים לשמור על ערנות לאינדיקטורים שמעלים חשד לניצול של לקוחות שהינם פליטים ע"י עבריינים, לרבות למטרות סחר בבני אדם, ולדווח על פעולות חשודות לרשויות הפיקוח הלאומיות. אינדיקטורים אלה כוללים: תשלומים חוזרים ונשנים עבור משכורות בסכומים נמוכים בלתי סבירים, ודפוסים חריגים של העברות כספים. 

עוד נכתב, כי לנוכח התרחבות משטר הסנקציות, ה- EBA מצפה ממוסדות פיננסיים לגלות ערנות מיוחדת לניסיונות של לקוחות לטשטש קשרים עם גורמים תחת סנקציות או שנמצאים בסיכון שיוטלו עליהם סנקציות, או להסתיר את הנהנה הסופי שלהם, למשל באמצעות שינויים פתאומיים במבנה הבעלות או השליטה של הלקוח. בד בבד, ההצהרה קוראת למוסדות פיננסיים להבטיח שהציות למשטר הסנקציות וההגבלות של האיחוד האירופי לא מוביל להדרה פיננסית בלתי רצויה (financial exclusion) של לקוחות לגיטימיים, דוגמת פליטים או לקוחות עם קשרים לרוסיה ולבלארוס אשר מתגוררים כחוק באיחוד האירופי. 

פורסם 04-05-2022