היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN) פרסמה לאחרונה (14.04.22) מדריך בנושא שחיתות של ממשלות מושחתות ועובדי ציבור זרים (Advisory on Kleptocracy and Foreign Public Corruption). המדריך כולל טיפולוגיות ואינדיקטורים פוטנציאליים להלבנת הון שמקורה בשחיתות שלטונית. במקביל לפרסום המסמך, FINCEN קוראת למוסדות הפיננסיים להשקיע מאמצים באיתור כספים ונכסים שנובעים משחיתות זו, אשר המאבק בה מוגדר כבעל עדיפות עבור הממשל האמריקאי. 

במסמך נכתב כי רוסיה מהווה במיוחד מקור לחשש בהקשר זה, בשל השחיתות הנרחבת בכל דרגי הממשל הרוסי, הן באמצעות שוחד לעובדי ציבור והן ע"י ניצול לרעה של משאבים תקציביים, גניבת רכוש ממשלתי,  שחיתות בתהליכי רכש, סחיטה ושימוש בלתי הולם בעמדות ציבוריות לצורך השגת רווח אישי. עוד מודגש, כי פעולותיה של רוסיה באוקראינה נתמכות ע"י האליטות והאוליגרכים ברוסיה, ששולטים במרבית האינטרסים הכלכליים של רוסיה ומקיימים קשרים תועלתניים עם הנשיא פוטין, אשר מאפשר להם לנצל לרעה נכסים של העם הרוסי, בעוד שהם מסייעים לו לשמר את אחיזתו בשלטון. 

בהקשר זה מפורטות פעולות שונות שננקטו ע"י הממשל האמריקאי נגד גורמי ממשל ואוליגרכים רוסים, לרבות סנקציות שהוטלו לאחרונה ע"י OFAC על משפחתו של Dmitriy Sergeevich Peskov, בעל ברית קרוב של פוטין. לפי הדיווחים, משפחתו של Peskov מחזיקה בבעלות על נדל"ן ברוסיה ובמקומות אחרים בהיקף של מעלה מ-10 מיליון דולר, והיא מחזיקה בגישה לנכסי יוקרה כגון מטוסים פרטיים ויאכטות. 

עפ"י FINCEN, השיטות המשמשות להלבנת כספים של גורמי ממשל מושחתים דומות בעיקרן לאלה של ארגוני סחר בסמים או סינדיקטים בינ"ל של פשע מאורגן. בין השאר מפורטות הטיפולוגיות הבאות: 

שימוש בחברות קש וחשבונות במדינות Offshore לצורך הסתרת הבעלות ומקור כספי השוחד: הקמת חברות הקש יכולה להיעשות ע"י בני משפחה ומקורבים של גורמי הממשל ועובדי הציבור המושחתים, תוך פתיחת חשבונות עסקיים ופרטיים באותן מדינות על שמם של בני המשפחה והמקורבים. לעתים קרובות חברות הקש מוקמות במדינות offshore שכללי איגוד החברות והסקטור הפיננסי בהן מתאפיינים בשקיפות מוגבלת, ולאחר מכן הכספים משולבים במערכת הפיננסית הרחבה ע"י השקעות ורכישות. 

רכישת נדל"ן ונכסי יוקרה אחרים: בארה"ב זוהתה רכישת בתים ומלונות ע"י גורמי ממשל זרים מושחתים למטרות הלבנת הון שמקורה בכספי שחיתות, לצד רכישת מטוסים פרטיים, יצירות אמנות וחברות הפקת סרטים. לעתים רכישת הנדל"ן מתבצעת בסיוע אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן המשתפים פעולה עם הלבנת ההון, או ישויות משפטיות ונאמנים המסייעים להימנע מגילוי ואיתור. 

המדריך מפרט רשימת דגלים אדומים שיכולים לסייע למוסדות פיננסיים באיתור ודיווח על פעולות החשודות בקשר עם שחיתות שלטונית. להלן מספר דגלים כאמור: 

1) פעולות פיננסיות הקשורות לחוזים ממשלתיים ארוכי טווח, במקרים בהם חוזים אלה מוענקים שוב ושוב בתהליך מכרז בלתי שקוף לאותה ישות משפטית או לישויות שחולקות מבנה בעלות דומה. 

2) פעולות פיננסיות הקשורות לשירותים המסופקים לחברות בבעלות ממשלתית או מוסדות ציבוריים, ע"י חברות הרשומות במדינות בסיכון גבוה. 

3) פעילות עסקית רשמית של שגרירות או ממשלה זרה המבוצעת דרך חשבונות פרטיים.  

4) פעולות פיננסיות שבהם מעורבים עובדי ציבור זרים, הקשורות לנדל"ן או נכסי יוקרה, שאינם תואמים למקור העושר המדווח ע"י עובד הציבור, או שאינם תואמים לדפוס הפעילות שלו. 

5) פעולות פיננסיות הקשורות לעובד ציבור, אשר מתבצעות מול מדינות שלאותו עובד ציבור אין זיקה ידועה אליהן. 

6) מסמכים וחשבוניות הקשורים לחוזים ממשלתיים, שכוללים חיובים במחירים גבוהים משמעותית ממחיר השוק, או שכוללים דוקומנטציה חלקית ללא שווי המוצרים והשירותים. 

7) תשלומים שאינם תואמים לסכום הכולל המופיע בדוקומנטציה, או שימוש בדוקומנטציה ישנה כדי להצדיק העברת כספים. 

8) נכסים המוחזקים על שם ישויות משפטיות מתווכות, אשר הנהנה הסופי או הבעלים שלהם קשור לגורם ממשל במדינה המאופיינת ברמה גבוהה של שחיתות, או לבני משפחתו. 

פורסם 28-04-2022