ב-21.04.22 התקיימה בוושינגטון פגישה שבה השתתפו שרים ונציגים בכירים מ-37 המדינות החברות בארגון ה-FATF. בתום הפגישה פרסמו המשתתפים הצהרה אשר מפרטת את סדר העדיפות האסטרטגי של הארגון לשנתיים הקרובות. 

ראשית, השרים התחייבו ליישם את הכללים הגלובליים של ה-FATF בכל הנוגע לנהנים סופיים, אשר עודכנו מוקדם יותר השנה, וזאת במטרה להגביר את המאבק בחברות קש אנונימיות ומבנים תאגידיים נוספים המשמשים להסתרת הון שחור. כמו כן, המשתתפים התחייבו לתקן את החולשות המהותיות שנותרו לגבי הציות הטכני להמלצות ה-FATF, וסיכמו על הגברת המאמצים להשבת נכסים שנגנבו ע"י משטרים מושחתים והוברחו למקומות אחרים בעולם, לרבות חולשות שזוהו בנושא זה בדוחות הביקורת של המדינות השונות. 

נושא נוסף שהוגדר כבעל עדיפות הוא המיקוד בסיכונים ובהזדמנויות הטמונים בתהליכי טרנספורמציה דיגיטלית (Digital Transformation). בהקשר זה צוין כי לצד אימוץ סטנדרטים מקיפים לרגולציה בסקטור הנכסים הוירטואליים, ה-FATF הרחיב את המיקוד לבחינת הפוטנציאל הטמון בטכנולוגיות חדשניות וניתוח נתונים כדי לשפר את היישום האפקטיבי של הסטנדרטים של ה-FATF, לרבות לגבי ניהול סיכונים, זיהוי פעולות חשודות ועיבוד מודיעין פיננסי. עוד נכתב, כי ה-FATF ימשיך לבחון את התהוותם של סיכונים חדשים בתחום זה, לרבות ransomware וסוגים אחרים של פשעי סייבר, כמו גם את התפתחות ערוצי הפצה חדשים של שירותים פיננסיים.   

בנוסף, המשתתפים קראו למדינות לשמור על ערנות ודריכות לנוכח האיומים שנשקפים למערכת הפיננסית הבינ"ל כתוצאה מהפלישה הרוסית לאוקראינה, אך במקביל הדגישו כי חשוב להבטיח שהיישום של הסטנדרטים של ה-FATF ביחס למלכ"רים (NPOs) לא ישמש כדי להצדיק מניעה או התערבות בפעולות הומניטריות לגיטימיות. 

פורסם 26-04-2022