המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC) הודיע ב-25.04.22 כי חתם על הסדר עם החברה האוסטרלית Toll Holdings Limited. לפי ההסדר, החברה תשלם קנס של כ-6.1 מיליון דולר, על מנת להסדיר אישומים בדבר אלפי מקרים שבהם הפרה את תקנות הסנקציות של OFAC. 

חברת Toll הינה חברת לוגיסטיקה ושילוח בינלאומי הממוקמת במלבורן. ההפרות בוצעו כאשר החברה ביצעה או קיבלה תשלומים דרך המערכת הפיננסית האמריקאית, אשר היו קשורים למדינות או גורמים תחת סנקציות, לרבות בצפון קוריאה, איראן וסוריה. בין השנים 2019-2013, החברה ביצעה או קיבלה 2,978 תשלומים הקשורים לצדדים מוכרזים, בהיקף של כ-48 מיליון דולר. התשלומים עובדו דרך ארבעה מוסדות פיננסיים בארה"ב, או סניפים זרים של מוסדות פיננסיים המאוגדים בארה"ב, תוך הפרה של תקנות OFAC. מתוך התשלומים הללו, מעל ל-200 פעולות היו קשורות לחברת התעופה האיראנית המוכרזת Mahan Airlines, ופעולות אחרות היו קשורות לגורמי טרור מוכרזים או גורמים המעורבים בהפצת נשק להשמדה המונית. מרבית התשלומים בוצעו או התקבלו ע"י יחידות של Toll באסיה, אירופה, המזרח התיכון וצפון אמריקה. 

עוד נכתב, כי החברה כשלה לאמץ וליישם מדיניות ובקרות שימנעו ממנה לבצע פעולות עם צדדים מוכרזים או מדינות תחת סנקציות. היעדר הבקרות נבע מההתרחבות המהירה של החברה, ללא גידול מתאים במשאבי הציות שלה. ל- Tollאמנם הייתה מדיניות ציות, אך תוכנית הציות והבקרות כשלו להדביק את המורכבות של הגידול בפעילותה, לרבות בהתייחס לסיכונים הקשורים לשימוש במוסדות פיננסיים אמריקאים לצורך ביצוע או קבלת תשלומים הקשורים למדינות וצדדים תחת סנקציות. בשנת 2015, אחד הבנקים האמריקאים הגביל את השימוש של אחת מהחברות הבנות של Toll בחשבון הדולרי שלה, לאחר שזיהה עסקה דולרית הקשורה לסוריה, אך למרות זאת החברה המשיכה בביצוע תשלומים לצדדים מוכרזים עד שנת 2017. 

בהודעת OFAC צוין כי החברה נהגה בקלות דעת והתעלמה מחוקי הסנקציות האמריקאים, אף על פי שקיבלה מספר רב של אזהרות והתרעות מבנק אמריקאי בנוגע לסיכוני הציות בפעילותה. עם זאת, במסגרת גובה הקנס OFAC התחשב בכך שהחברה דיווחה מיוזמתה על ההפרות ויישמה צעדים לסגיר פערי הציות. בין השאר, החברה הטמיעה "בקרות קשיחות" (hard controls), שחסמו במערכת השילוח שלה את קודי המדינה והמיקום של נמלים שנמצאים במדינות תחת סנקציות.

פורסם 26-04-22