ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה (19.04.22) דו"ח הבוחן את המידה הכוללת של האפקטיביות והציות להמלצות הארגון (Report on the State of Effectiveness and Compliance with the FATF Standards). הדו"ח מתבסס על דוחות הביקורות של ה-FATF מאז שנת 2013 על המדינות השונות, אשר בחנו והעריכו את החוזקות והחולשות של התשתיות הלאומיות להתמודדות עם עבירות הלבנת הון, מימון טרור ומימון פרוליפרציה.

באופן כללי, הדו"ח מצא כי ישנן מדינות שביצעו התקדמות משמעותית בכל הנוגע לציות הטכני להמלצות הארגון, ע"י אימוץ וחקיקה של מגוון חוקים ותקנות למניעת הלבנת הון, מימון טרור ומימון פרוליפרציה. בהיבטי חקיקה ורגולציה, 76% מהמדינות מיישמות כעת באופן מספק ("satisfactorily" ) את 40 ההמלצות של ה-FATF. מדובר בהתקדמות ניכרת בציות טכני, שעמד על 36% בשנת 2012.

עם זאת, הדו"ח מדגיש כי מדינות רבות עדיין עומדות בפני אתגרים רבים בכל הנוגע ליישום צעדים אפקטיביים שעולים בקנה אחד עם הסיכונים שנשקפים להן. דבר זה כולל קשיים בניהול חקירות והעמדה לדין במקרים חוצי גבולות, ומניעת ניצול לרעה של חברות קש אנונימיות ונאמנויות לשם עבירות פיננסיות. כתוצאה מכך, רק 19% מהמדינות החברות בארגונים האזוריים של ה-FATF הפגינו אפקטיביות גבוהה במניעת הלבנת הון ומימון טרור. בנוסף, הדו"ח מדגיש במיוחד את הצורך לשפר את הציות והאפקטיביות בקרב מוסדות פיננסיים קטנים ונותני שירות עסקי (דוגמת סיכוני נדל"ן, עורכי דין ורואי חשבון), אשר לפי הדו"ח מתאפיינים בהבנה לקויה של הסיכונים ובצעדים שיש לנקוט למניעתם. 

עוד נכתב, כי ממצאי הדו"ח יתרמו לתהליך לבחינה האסטרטגית שמבצע הארגון (FATF’s Strategic Review), שאחת ממטרותיו היא לשפר את הסבב הבא של הביקורות ותהליכי ההערכה (5th round of assessments), תוך שימת דגש על תהליכים מבוססי סיכון ועל אפקטיביות. בהתאם לכך, הביקורות הבאות יבוצעו בפרק זמן קצר יותר וישימו דגש רב יותר על הסיכונים המשמעותיים הנשקפים לכל מדינה ומדינה ועל ההקשר הרחב שלהם, כדי להבטיח שמדינות מתמקדות בתחומים שבהם הסיכונים גדולים יותר.  

פורסם 26-04-2022