היחידה למודיעין פיננסי בקנדה (Fintrac)  פרסמה ב-24.03.22 מדריך המפרט טיפולוגיות ואינדיקטורים להלבנת הון שמקורם בניסיונות של ישויות ויחידים רוסים לעקוף את הסנקציות שהוטלו עליהם (Special Bulletin on Russia-linked money laundering related to sanctions evasion). 

אחד המאפיינים העיקריים המודגשים במסמך הוא השימוש במדינות שלישיות במטרה להקים רשת מסועפת הכוללת חברות קש ופרונט (לעתים קרובות במרכזי offshore פיננסיים או מקלטי מס) וחשבונות בנק של תושבי חוץ, אשר במקרים רבים ממוקמים במדינות הידועות במתן שירותים פיננסיים ועסקיים ללקוחות דוברי רוסית. להערכת Fintrac, הניסיון לעקוף את הסנקציות שהוטלו בעקבות הפלישה לאוקראינה צפוי להתבצע דרך אותם מנגנונים. 

להלן עיקר הטיפולוגיות המפורטות במסמך: 

מבנים תאגידיים, מדינות בסיכון גבוה ובנקאות של תושבי חוץ: 

ישויות ויחידים רוסים המבקשים להסתיר את המקור או הבעלות על כספים ממקור לא חוקי צפויים לעשות שימוש ברשתות מורכבות של מבנים תאגידיים במגוון מדינות, על מנת לטשטש את מעורבותם במערכת הפיננסית הבינ"ל. מבנים אלה כוללים חברות קש ופרונט המתוכננות להסתיר את הבעלות, את מקור הכספים ואת זהות המדינות המעורבות בפעולות הפיננסיות, וזאת לצד הלבנת הון מבוססת מסחר. מאפיינים פוטנציאליים של פעולות חשודות בהקשר זה כוללים: 

• מעורבות של פירמות עו"ד או נותני שירותים בתחום איגוד חברות הממוקמים במרכזי offshore פיננסיים, אשר באופן מסורתי מתמקדים בסגמנט לקוחות רוסיים או בגורמי אליטה רוסית ושותפיהם. בהקשר זה יש לשים לב במיוחד ל-: 1) מדינות וטריטוריות אשר גם בעבר היו קשורות לתנועות פיננסיות מרוסיה, ואשר זוהתה בהן לאחרונה עלייה משמעותית בהקמת חברות חדשות; 2) שימוש נרחב במבנים תאגידיים בלתי שקופים מסוג limited partnerships (LPs ) או limited liability partnerships (LLPs) וחברות offshore מסוג international business corporation (IBCs).   

• דפוס של חברות קש הרשומות במקלטי מס מסורתיים, אשר מבצעות העברות אלקטרוניות תוך שימוש במוסדות פיננסיים הממוקמים במדינות שאינן מדינת הרישום של החברה ( non-resident banking) , ואשר קשורים לתנועות פיננסיות שמקורן ברוסיה. בהקשר זה, יש לגלות ערבות מיוחדת ל-: 

1) מקרים בהם מוסדות פיננסיים קשורים למערכת התשלום הרוסית הידועה בתור SPFS, שהוקמה ב-2014 לאחר הפלישה לחצי האי קרים ומהווה את החלופה הרוסית לרשת הסוויפט. 

2) Nested Correspondent Banking: במקרים אלה, בנקים במדינות בסיכון גבוה אשר נותנים שירותים ללקוחות דוברי רוסים, מחזיקים חשבונות קורספונדנט במדינות בסיכון נמוך, ומבצעים עבורם תשלומים דרך חשבונות אלה. לחילופין, מוסדות פיננסיים במדינה בסיכון נמוך עלולים לשמש כנקודת מעבר עבור הלבנת הון בינ"ל דרך חשבונות קורספונסנט המוחזקים אצלם, ולכן עליהם לנטר ולדווח על פעולות בחשבונות אלה המעלות חשד להלבנת הון. 

3) חברות קש ופרונט אשר נראה כי כמעט ולא מקיימות נוכחות מקוונת. למשל: היעדר אתר של החברה המעיד על מידע עסקי שגרתי, כגון מוצרים ושירותים, פרטי קשר ומיקום גיאוגרפי. 

4) ישות בעלת שם גנרי, או שם שניתן לטעות בקלות בינו לבין שם של ישות תאגידית מוכרת היטב. בנוסף, שם הישות הוא כזה שניתן לאיית אותו בקלות בצורה שגויה בדרכים שונות.  

• מדינות עם חסמים נמוכים להקמת חברות קש או חברות מסחר כללי (general trading companies), LLCs או ישויות של אזור סחר חופשי. יש לגלות ערנות מיוחדת לישויות הממוקמות במרכזי סחר בינ"ל אשר ארגון ה-FATF הגדיר כבעלי ליקויים במשטר מניעת הלבנת הון, או במדינות שלאחרונה חלה בהן ירידה בממשל התקין ובהתפתחותן הדמוקרטית.  

• חשבונות במוסדות פיננסיים או במדינות המזוהים עם תנועות כספים מרוסיה, אשר רושמים זינוק חד בערך שעובר דרכם, ללא רציונל כלכלי או עסקי ברור. 

מטבעות וירטואליים וערוצים פיננסיים אלטרנטיביים

מאפיינים פוטנציאליים של פעולות חשודות במטבעות וירטואליים הקשורות לסנקציות על רוסיה עשויים לכלול את האינדיקטורים הבאים:  

• פעולות הלקוח מבוצעות מכתובות IP הממוקמת ברוסיה, בלארוס, מדינות עם ליקויים במשטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור, או מדינות אחרות תחת סנקציות.  

• פעולה שיש לה חשיפה בינ"ל ישירה או עקיפה לנותני שירותי המרה במטבעות וירטואליים הממוקמים ברוסיה, או במדינה אחרת בסיכון גבוה עם ליקויים במשטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

שימוש במתווכים בלתי מורשים על מנת להמיר במהירות מטבעות וירטואלי שנשלח מנותני שירותי המרה ברוסיה לטובת צדדים שלישיים בלתי ידועים, וזאת במטרה להימנע מהליך "הכר את הלקוח" ומסף הדיווח. 

פורסם 29-03-2022