המחלקה לשירותים פיננסיים במדינת ניו-יורק (ה-DFS) הודיעה ב-16.03.22 כי הטילה קנס בסך 8.25 מיליון דולר על חברת התשלומים הגלובלית MoneyGram International Inc. זאת, במסגרת צו מוסכם (Consent Order ) שמסדיר את חקירת ה- DFSבנוגע לכשליה של MoneyGram לפקח בצורה נאותה על סוכני החברה בניו-יורק, אשר היו מעורבים בהעברות כספים חשודות לסין, תוך הפרת חובות מניעת הלבנת הון ותקנות חוק ה-BSA.

לפי ההודעה, ממצאי החקירה העלו כי MoneyGram לא פיקחה בצורה נאותה על שישה סוכנים ניו-יורקים, שבפעילותם נרשם זינוק חד בנפח הפעילות העסקית מול סין. כך למשל, בשנת 2014 בוצעו כ-7,500 העברות כספים בין ניו-יורק לסין באמצעות סוכני החברה, בהיקף של כ-30 מיליון דולר. לעומת זאת, בין ינואר 2016 למאי 2017, נרשמו יותר מ-25,000 העברות לסין באמצעו אותם סוכנים, בהיקף של 100 מיליון דולר.

השינוי הדרמטי בהיקף ונפח ההעברות שעובדו ע"י סוכני החברה בניו-יורק, שרובם היו סוכנים קטנים ועצמאיים, היווה אינדיקציה ברורה לסיכון מוגבר להלבנת הון, במיוחד בהתחשב במדינת היעד, אשר לפי ה- DFSהייתה ידועה כמגלמת סיכון גבוה להלבנת הון. יתרה מכך, הפעילות התאפיינה בדפוסים חשודים אחרים, כגון מספר רב של מעבירים ששלחו כספים לאותו מוטב, דבר שהיה צריך לגרום ל- MoneyGramלפעול כדי לתת מענה לאותם סיכונים.

עוד נכתב, כי לאחר שהחברה הפכה להיות מודעת לזינוק החשוד בהעברות, היא סיימה את ההתקשרות עם הסוכנים הבעייתיים והחלה לנקוט צעדים לחיזוק הפיקוח על סוכניה. במסגרת ההסדר תידרש החברה לדווח על השיפורים במדיניות ובנהלים למניעת הלבנת הון ומימון טרור, דיווח על פעולות חשודות וביצוע בדיקות נאותות ללקוחות.

פורסם 28-03-2022