משרד הפנים פרסם לאחרונה (24.03.22) את תזכיר חוק ביטול אזרחות ותושבות של פעיל טרור המקבל תגמול עבור ביצוע מעשה טרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ב-2022. 

בדברי ההסבר נכתב כי בשנים האחרונות מתמודדת מדינת ישראל עם מצב בו אזרחים ישראלים ותושבי ישראל אשר ביצעו מעשי טרור ומרצים עונשי מאסר בפועל בגין מעשים אלה מקבלים משכורות חודשיות מאת הרשות הפלסטינית כשכר עבור ביצוע מעשיהם. משכורות אלה עולות בהדרגה במהלך שנות השהות במאסר, והזכאות נמשכת אף לאחר השחרור ממאסר. 

על רקע זה, החוק המוצע בא להוסיף מסלול נוסף לביטול אזרחות או רישיון לישיבת קבע, במצבים בהם האזרח או התושב מקבל כספים מאת הרשות הפלסטינית, דבר אשר לפי החוק המוצע המוסיף חומרה יתרה למעשה הטרור שבוצע על ידו, שכן במעשיו ובקבלת הכספים הוא מראה כי הפנה עורף למדינת ישראל, תוך שהוא מעיד על עצמו כי הוא שייך לרשות הפלסטינית. 

לאור האמור, מוצע ליצור זיקה בין קבלת שכר עבור ביצוע מעשה טרור לבין אזרחות ותושבות בישראל.  על פי הצעת החוק, אזרח או תושב שהוכח כי קיבל תשלום מהרשות הפלסטינית עבור מעשיו, ייראה כמי שוויתר מיוזמתו על אזרחותו. בנוסף, מוצע לקבוע כי אזרח או תושב שבוטלה אזרחותו כאמור וסיים את ריצוי עונשו, ישוחרר לשטחי הרשות הפלסטינית בלבד. 

יחד עם זאת, מוצע כי התיקון יופעל רק ביחס לאזרח או תושב שנדון למאסר בפועל בגין מעשיו. עוד מוצע לקבוע כי שר הפנים יהיה רשאי להשיב אזרחות או תושבות, ככל שהאזרח או התושב הוכיח כי הפקיד בקופת המדינה את הכספים ששולמו לו והתחייב שלא לקבל כספים נוספים. ככל שיפר את התחייבותו, שר הפנים יהיה מוסמך לשוב ולבטל את מעמדו. 

להורדת תזכיר החוק לחצו כאן

פורסם 28-03-2022