הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה ב-15.03.22 מסמך העוסק בניצול המערכת הפיננסית לשם הלבנת הון ומימון טרור שמקורו בתשלומי דמי חסות לעבריינים וארגוני פשיעה. מטרת המסמך היא להעמיק את המודעות בקרב הסקטורים הרלוונטיים לתופעה ולדפוסי הפעילות הפיננסית הקשורים בה, באופן אשר יסייע לגופים אלו לאתר פעילות אשר קיים חשד כי הינה קשורה לעבירות של סחיטת דמי חסות, להעביר בגינה דיווח לרשות ולסייע בצמצום הסיכון להלבנת הון שמקורו בעבירות אלו. 

הרשות מציינת כי תופעת סחיטת דמי החסות גברה בשנים האחרונות, ולפי ההערכות הסכומים הנסחטים מהקורבנות מצטברים למאות מיליוני שקלים מדי שנה. נוכח מרכזיות התופעה, הוחלט לראשונה להקדיש לה פרק שלם בהערכת הסיכונים הלאומית של רשויות האכיפה בישראל שפורסמה בנובמבר 2021 ודורגה בסיכון גבוה.

עוד נכתב, כי לאור העובדה שסחיטת דמי חסות הינה עבירה בה כמעט ואין מתלוננים, למידע הפיננסי יש חשיבות רבה לצורך איתור הלבנת הון הקשורה בכספים שהופקו בעבירה זו. תחומי הפעילות העיקריים של חברות אשר שמשו לגביית דמי חסות הן חברות שמירה, כוח אדם וניקיון, ולפיכך נדרשת ערנות רבה יותר ביחס לפעילותן הפיננסית של חברות העוסקות בתחומים אלו (בדגש על חברות חדשות או כאלו שאינן מוכרות). 

בעמ' 6-5 מפורטות טיפולוגיות מרכזיות להלבנת דמי חסות, לרבות: שימוש בחברות נותנות שירותים כאמור; שרשור חברות ופעילות פיקטיבית בין כמה חברות מתחומים שונים; שימוש בחשבוניות פיקטיביות; פעילות מרובה מול נותני שירותים פיננסיים (נשפ"ים); ופעילות ענפה במזומנים. בעמ' 11-10 מפורטת רשימת דגלים אדומים שעשויים להצביע על פעילות הקשורה בסחיטת דמי חסות. להלן מספר דגלים כאמור:

• פעילות אינטנסיבית מול נש"פים של גורם או חברה העוסקים בתחום השמירה, כוח אדם או ניקיון. הפעילות כוללת ניכיונות שיקים רבים ופעילות במזומנים.

• פעילות תדירה בשיקים - השיקים המופקדים בחשבון (פרטי או נש"פ) הינם שיקים עוקבים, בסכומים עגולים, מוסבים לנש"פים. 

• חשבון החברה מנוהל עבור אדם אחר - הלקוח חסר ניסיון וידע בתחום העסקי, אינו בקיא בפעילות הפיננסית של החברה או נראה שאינו הבעלים של החברה (צעיר מדי, הון עצמי נמוך, חסר ידע בניהול חברה). 

• פעילות עסקית בין חברות בבעלות אותו הלקוח -  לדוגמה, חברת שמירה המשתמשת בשירותיה של חברת כוח אדם כקבלן משנה שלה, בעוד שהיא עצמה מספקת לה את השומרים.

• שותפות עסקית חשודה - כאשר חברה עסקית מוכרת נכנסת לשיתוף פעולה עם חברה "חשודה" (ללא פעילות עבר משמעותית, חסרת מוניטין וכו'), ובייחוד כאשר שיתוף הפעולה הוא סביב זכייה במכרז ציבורי. 

פורסם 21-03-2022