המחלקה לשירותים פיננסיים במדינת ניו-יורק (ה- DFS) הודיעה לאחרונה כי הטילה קנס של 35 מיליון דולר על National Bank of Pakistan ועל סניפו בניו יורק, בגין כשלים חוזרים ונשנים בתחום מניעת הלבנת הון.  

לפי ההודעה, בביקורות שהתקיימו בשנים 2014-2015 התגלו חולשות בניהול סיכוני מניעת הלבנת הון בסניף הבנק בניו-יורק, לרבות אי-נאותות של התוכנית למניעת הלבנת הון, כשלים חמורים במערכת ניטור הפעולות של הבנק וליקויים מהותיים בפיקוח הניהולי. בשנת 2016 נחתם הסכם בין הרגולטורים בניו יורק לבין הבנק, שבמסגרתו התחייב לתקן את הליקויים שנמצאו. עם זאת, המצב הכולל של הסניף ושל ניהול הסיכונים ותוכניות הציות המשיך להתדרדר משנה לשנה. הכשלים המתמשכים חשפו שההנהלה הבכירה לא עודדה תרבות של ציות, ולא הוקצו משאבים נאותים לטיפול בליקויים. 

בנוסף לקנס הכספי, הבנק יידרש כעת להגיש תוכנית כתובה המפרטת את הצעדים שבכוונתו לנקוט לשיפור המדיניות והנהלים למניעת הלבנת הון, דיווח על פעולות חשודות ובדיקות נאותות ללקוחות.  

פורסם 21-03-2022