המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC) פרסם ב-18.03.22 עדכון לשאלה מס' 1020 בקובץ השו"ת שלו, אשר עוסקת בעסקאות הקשורות לקונסורציום הקזחי-רוסי להובלת נפט, ה-CPC (Caspian Pipeline Consortium). 

במסגרת התשובה לשאלה זו, OFAC מבהיר כי מותר לבצע עסקאות הקשורות לנפט גולמי אשר זורם בצינורות של ה- CPC, ככל שמדובר בנפט גולמי ממקור קזחי, אשר משווק עם תעודת מקור (certificate of origin) המאמתת שאכן מדובר בנפט שמקורו בקזחסטן. האיסור של OFAC חל על עסקאות בנפט גולמי שהינו ממקור רוסי, אשר משווק בנפרד ע"י הקונסורציום, עם תעודה המצהירה על המקור הרוסי. OFAC מציין כי ניתן להסתמך על תעודת המקור של CPC כדי להעריך מהי מדינת המקור ממנה מגיע הנפט, אך יש לנקוט זהירות אם יש סיבה להאמין שהתעודה זויפה. 

פורסם 20-03-22