ארגון ה-FATF פרסם ב-04.03.22 שורת החלטות, הצהרות ומסמכי הנחיה שאומצו ע"י מליאת הארגון שהתכנסה בין התאריכים 02-04.03.22. 

להלן עיקרי ההחלטות והמסמכים שפורסמו: 

הצהרה בנוגע למלחמה באוקראינה: הארגון הביע דאגה מההשפעה שתהיה לפלישה הרוסית על סביבת הסיכון להלבנת הון, מימון טרור ומימון פרוליפרציה, ועל שלמות המערכת הפיננסית, הכלכלה והביטחון הגלובליים. בהצהרה נכתב כי ה-FATF בוחן את תפקידה של רוסיה בארגון, וישקול לנקוט צעדים נוספים בהקשר זה. כמו כן, ה-FATF קרא לרשויות המוסמכות של כל מדינה ומדינה לספק הדרכה והנחיה ולשתף מידע עם הסקטור הפרטי בנוגע להערכה ומזעור של סיכוני הלבנת הון, מימון טרור ומימון פרוליפרציה על רקע הפלישה הרוסית. בנוסף, ה-FATF הדגיש את החשיבות הגדולה שיש להבטחת פעילותם של ארגונים ללא כוונת רווח (NPOs ) ושחקנים הומניטריים נוספים במתן סיוע הומניטרי לאזור העימות, ללא דיחוי.  

החמרת הכללים הגלובליים בנוגע לנהנים סופיים: ה-FATF הגיע להסכמה על עדכון המלצה 24, אשר דורשת ממדינות לוודא כי לרשויות המוסמכות יש גישה למידע נאות, מעודכן ומדויק לנהנים הסופיים האמיתיים בחברות, ועל עדכון מזכר הפרשנות הנלווה להמלצה זו. כעת, לפי ההמלצה המעודכנת, מדינות יידרשו לוודא כי מידע על נהנים סופיים מוחזק ע"י רשות ציבורית או גוף המתפקד כמרשם של נהנים סופיים (beneficial ownership registry), או כל מנגנון חלופי אחר. בנוסף, הרשויות הלאומיות של כל מדינה יידרשו להעריך ולמזער סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לחברות זרות שאליהן חשופה אותה מדינה. כמו כן, יחול איסור על מניות חדשות למוכ"ז (new bearer shares) ויוחמרו דרישות הגילוי עבור מניות קיימות למוכ"ז והסדרי נאמנות, על מנת לעצור את השימוש בהם למטרת הלבנת הון. עוד נכתב, כי ה-FATF מצפה מכל המדינות לנקוט צעדים קונקרטיים כדי ליישם את הסטנדרטים החדשים, ולקבוע את מסגרת הזמנים המתאימה ליישומם ברמה הלאומית. 

מסמך הנחיה בנושא גישה מבוססת סיכון לסקטור הנדל"ן: למרות שסקטור הנדל"ן מהווה מוקד משיכה עבור מלביני הון, סקטור זה סובל כיום מרמה נמוכה של הבנת הסיכונים שאליהם הוא חשוף, כך עולה מסבב ההערכה הרביעי של ה-FATF. הארגון גיבש טיוטת הנחיה בנושא יישום גישה מבוססת סיכון בסקטור הנדל"ן, ומבקש הערות מבעלי עניין לטיוטת הדו"ח עד לתאריך 22.04.22, טרם פרסום ההנחיה הסופית. 

סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הנובעים מהברחת מהגרים: ה-FATF חיבר דו"ח בנושא סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים להברחת מהגרים. הדו"ח מצא כי מדי שנה גורפים מבריחי מהגרים כ-10 מיליארד דולר כתוצאה מעבירות אלה. עם זאת, בעוד שהפעילות העבריינית בתחום זה התרחבה, רוב המדינות אינן מחשיבות אותה לעבירה בסיכון גבוה להלבנת הון, ורק לעתים נדירות נחקרות תנועות הכספים הנלוות לה. הדו"ח זיהה כי מרבית השיטות הנפוצות להעברה ולהלבנת הכספים מעבירה זו הן רשתות  hawala, הטמעת הכספים בעסקים לגיטימיים דוגמת חנויות וסוכנויות נסיעות, ושימוש ההולך וגובר במלביני הון מקצועיים. הדו"ח כולל מספר המלצות על בסיס הניסיון שנצבר במדינות שונות, ושיטות מומלצות שיאפשרו לרשויות לזהות בצורה טובה יותר כספים הקשורים לעבירה זו ולהגביר את האפקטיביות של חקירות בנושא הלבנת הון. הדו"ח צפוי להתפרסם ב-22.03.22 באתר ה-FATF. 

שינויים במתודולוגיה לביצוע הערכות וביקורות: לאחרונה השלים ה-FATF תהליך של בחינה אסטרטגית ביחס לביצוע תהליכי הערכה על המדינות השונות, במטרה להפוך את הסבב הבא של הביקורות לממוקד ואפקטיבי יותר. בהתאם לכך, הסבב הבא של הביקורות יבדוק במיוחד האם מדינות מתעדפות את המאמצים שלהן בתחומים עתירי סיכון. כמו כן, צפוי מיקוד גבוה יותר בנותני שירותים ומקצועות לא פיננסיים, ובנושא שיפור האפקטיביות.

פורסם 10-03-2022