הממשל האמריקאי פרסם אתמול (08.03.22) צו נשיאותי חדש, אשר מרחיב את משטר הסנקציות נגד רוסיה, ואוסר על ביצוע הפעולות הבאות:  

1) ייבוא לארה"ב של הפריטים הבאים שהינם ממקור רוסי: נפט גולמי, פטרוליום, דלקי פטרוליום, גז טבעי, פחם. 

2) השקעות חדשות בסקטור האנרגיה של רוסיה ע"י US person. 

3) מתן אישור, מימון, סיוע או מתן ערבות ע"י US person לפעולות אלה, או מתן אישור לפעולה המבוצעת ע"י אזרח זר שמטרתה אחת הפעולות בסעיפים 1 ו-2.  

בעקבות הצו החדש, נוספו מספר הבהרות במסגרת קובץ השו"ת של OFAC. להלן עיקר ההבהרות שפורסמו:  

• שאלה 1014 – מבהירה כי הצו החדש אינו אוסר על ייבוא מוצרים ממקור שאינו רוסי, גם אם פריטים אלה יוצאים משטחה של מרוסיה או עוברים בשטחה. עם זאת, איסורים ממוקדים עשויים לחול בהקשר לעסקאות מסוימות בתחום האנרגיה עם יחידים רוסים מסוימים מכוח תקנות אחרות, דוגמת צו נשיאותי מס' 13662 או 14024. 

• שאלה 1015 – האם יש תקופת מעבר שבה US persons יכולים להמשיך לייבוא מוצרים שאסורים לפי הצו החדש? בתשובה נכתב כי רישיון כללי מס' 16 מתיר לממש חוזים קיימים ביחס לפעולות אלה עד לתאריך 22.04.22. כמו כן, הצו החדש אינו אוסר על עסקאות שמטרתן סיום חוזים קיימים (unwinding of contracts), מכירה או ניתוב מחדש של משלוחים שהיו מיועדים במקור לארה"ב. 

• שאלה 1016 – מבהירה כי במידה וישנו משלוח קיים שנמצא בדרכו לארה"ב של מוצרים המנויים בצו החדש, מותר לייבא את המוצר לארה"ב, למצוא קונה חדש למשלוח זו, להעביר אותו למדינה אחרת שאינה ארה"ב, ובלבד שמדובר בחוזה שנחתם לפני ה-08.03.22. 

• שאלה 1017 – מבהירה כי רישיון כללי מס' 8A עדיין בתוקף, גם לאחר פרסום הצו החדש, ולפיכך גם ההיתר לביצוע פעולות הקשורות לאנרגיה ("related to energy") עם מוסדות פיננסיים רוסיים ספציפיים המופיעים ברישיון זה, עד לתאריך 24.06.22, ובלבד שפעולות אלה אינן עוברות על האיסורים המנויים בצו החדש. 

• שאלה 1018 - האם Non-US Persons חשופים לסנקציות במידה והם ממשיכים לייבא מוצרים בתחום האנרגיה מרוסיה למדינות שאינן ארה"ב? בתשובה לשאלה נכתב כי במידה שייבוא של מוצרים אלה ממקור רוסי מחוץ לארה"ב אינו קשור לאדם או ישות תחת סנקציות, או לעסקה אסורה אחרת, Non-US Persons אינם חשופים לסנקציות מכוח הצו הנוכחי. עם זאת, עשויים לחול הגבלות או איסורים אחרים על עסקאות הקשורות לאנרגיה עם יחידים רוסיים מסוימים מכוח תקנות אחרות, דוגמת צו נשיאותי מס' 13662 או 14024. 

• שאלה 1019 – מבהירה כי ההגדרה "new investment in the energy sector in the Russian Federation" – כוללת עסקה או פעולה המהווה התחייבות או העברת כספים או נכסים אחרים, או הלוואה או מתן אשראי (או רכישת הלוואות), לפעולות חדשות בסקטור האנרגיה הרוסי (להוציא פעולות תחזוקה או תיקון). האיסור ביחס לסקטור האנרגיה תקף לגבי כל מוצר שמסוגל להפיק אנרגיה, לרבות פחם או עץ או מוצרים חקלאיים המשמשים לייצור דלקים ביולוגיים.    

• שאלה 1020 – מבהירה כי הצו החדש אינו אוסר על עסקאות בנפט גולמי של הקונסורציום הקזחי-רוסי להובלת נפט CPC ( Caspian Pipeline Consortium).  

פורסם 09-03-2022