הנשיא ביידן חתם אתמול (21.02.22) על צו נשיאותי חדש אשר מטיל סנקציות טריטוריאליות על אזורים מסוימים באוקראינה, בתגובה להכרה הרוסית בעצמאותם של שני המחוזות הבדלניים במזרח אוקראינה.  

מחוזות אלה מכנים עצמם בתור "הרפובליקה העממית של דונצק" (Donetsk People’s Republic או DNR) ו"הרפובליקה העממית של לוהנסק (Luhansk People’s Republic או LNR). הצו החדש קובע כי ההכרה הרוסית בעצמאותם של המחוזות הבדלניים מנוגדת להתחייבויותיה הבינלאומיות של רוסיה, חותרות תחת השלום והשלמות הטריטוריאלית של אוקראינה ומהוות איום יוצא דופן לביטחון הלאומי של ארצות הברית.

מתוקף כך, הצו החדש קובע את המגבלות הבאות: 

• איסור על השקעות חדשות של US Persons באזורי DNR ו- LNR או באזורים אחרים באוקראינה ("Covered Regions ") שעשויים להיקבע בהמשך ע"י שר האוצר האמריקאי. 

• איסור על פעולות ייצוא וייבוא מארה"ב לאזורים אלה או אליה, של מוצרים, שירותים או טכנולוגיות. 

• איסור על פעולות מימון, מתן ערבות או אישור עסקאות ע"י US Persons, הקשורות לאזרח זר שמקורו באזורים אלה. 

בנוסף, הצו מורה על הקפאת כל הנכסים בארה"ב, או בכל סניף זר, של האישים הבאים: כל אדם ששר האוצר האמריקאי קבע לגביו כי הוא פועל או פעל מאז תחילת מועד הצו באזורים הנ"ל, או כל מנהיג, גורם בכיר, מנכ"ל וחבר דירקטוריון של ישות הפועלת באזורים אלה.  

במקביל, משרד האוצר פרסם מספר רישיונות כלליים המתירים פעולות מסוימות באזורים אלה (כגון סיום פעילות קיימת, ייצוא ציוד חקלאי ורפואי, וכן העברת "תשלומים אישיים ובלתי מסחריים" - noncommercial, personal remittances). 

פורסם 22-02-2022