פורום שרי האוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של מדינות ה- G20 פרסמו הצהרה משותפת בתום מפגש שקיימו ב-17-18 בפברואר. בהצהרה המשתתפים חזרו ואישרו את תמיכתם בארגון ה-FATF בתור הגוף הגלובלי המוסמך לקביעת סטנדרטים בתחום מניעת הלבנת הון, מימון טרור ומימון פרוליפרציה, והדגישו כי יישום אפקטיבי של הסטנדרטים של הארגון הינו חיוני לצורך בניית יציבות וביטחון בשווקים הפיננסיים ומאבק בשחיתות. 

בנוסף, הפורום בירך על פרסום מסמך ההנחיה המעודכן של ה- FATF מאוקטובר 2021 בנושא גישה מבוססת סיכון לנכסים וירטואליים ונותני שירותים בנכסים וירטואליים, והדגיש את מחויבות מדינות ה- G20 ליישם את הסטנדרטים ביחס לנכסים אלה, ובפרט יישום ה-" Travel Rule" (דרישות הרישום והעברת פרטי זיהוי של הצדדים בביצוע העברה של נכס וירטואלי). 

כמו כן, הפורום הביע התחייבות ליישום אפקטיבי של הסטנדרטים של ה-FATF ביחס לנהנים סופיים, ובירך על המיקוד המתמשך של הארגון בהזדמנויות ובסיכונים הטמונים בתהליכי טרנספורמציה דיגיטלית (digital transformation), במסגרת המאבק בפשיעה פיננסית. נזכיר כי ה-FATF התייחס לנושא זה במסמך שפורסם ביולי 2021. 

לקריאת ההצהרה לחצו כאן.