משרד האוצר האמריקאי פרסם ב-04.02.22 ממצאי מחקר שהוגש לקונגרס האמריקאי בנושא הלבנת הון ומימון טרור באמצעות סחר ביצירות אמנות יקרות ערך (Facilitation of Money Laundering and Terror Finance Through the Trade in Works of Art). 

לפי הדו"ח, יצירות אמנות יקרות נושאות מספר מאפיינים שעלולים להפוך את שוק האמנות לאטרקטיבי עבור עבריינים המבקשים להלבין הון: הערך הכספי הגבוה של פריטי אמנות בודדים; הקלות שבה ניתן לשנע את היצירות; תרבות מתמשכת של פרטיות בסקטור האמנות; שימוש בצדדים שלישיים (למשל, חברות קש ויועצי אמנות); ושימוש הולך וגובר ביצירות אמנות כמכשיר השקעה. עם זאת, בסקטור האמנות אין שימוש תדיר במזומן עבור רכישת יצירות אמנות יקרות, וגם במקרים אלה, הכללים הקיימים בארה"ב בנוגע לעסקאות במזומן מטילים חובת דיווח על מוסדות פיננסיים ועסקים אחרים.  

המחקר בחן את המשתתפים והסקטורים בשוק יצירות האמנות יקרות הערך, אשר עלולים לגלם בפעילותם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור למערכת הפיננסית האמריקאית. המשתתפים החשופים ביותר להלבנת הון בשוק האמנות הם עסקים שמציעים שירותים פיננסיים כגון הלוואות המגובות ביצירת אמנות בתור בטוחה (art-collateralized loans), לאור העובדה שהלוואות המגובות בנכסים אלה עלולות לשמש כדי להסתיר את מקור הכספים ולספק נזילות לעבריינים. בנוסף, המחקר מצביע על שוק האמנות הדיגיטלית המתפתח כמוקד פוטנציאלי של סיכוני הלבנת הון, דרך ניצול לרעה של נכסים מסוג " non-fungible tokens" (NFTs). 

הדו"ח המליץ על מספר דרכים למזעור הסיכונים שזוהו בסקטור האמנות, לרבות: 

• החלת חובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור על משתתפים מסוימים בשוק האמנות, לרבות דיווח על פעולות חשודות והליכי הכרת הלקוח. 

• גיבוש יוזמות לשיתוף במידע של הסקטור הפרטי, על מנת לעודד שקיפות בין משתתפים בשוק האמנות. 

• הפעלת סמכויותיה של היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN) בכל הנוגע לשמירת רישומים, על מנת לסייע באיסוף מידע ובדיקות נאותות.  

לקריאת הדו"ח לחצו כאן

פורסם 08-02-2022