רשות הבנקאות האירופית (EBA) הודיעה ב-31.01.22 על השקת מאגר המידע המרכזי של האיחוד האירופי "'EuReCA'" למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

המאגר נועד לשמש כמערכת הדיווח המרכזית של האיחוד האירופי על חולשות מהותיות של מוסדות פיננסיים אירופיים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. לפי ההודעה, המאגר אמור לפעול בתור כלי התרעה מוקדם, שיסייע לרשויות המוסמכות במדינות האיחוד לפעול לפני שמתממש סיכון להלבנת הון ומימון טרור באותם מוסדות פיננסיים. 

EBA הציגה מספר דוגמאות לחולשות מהותיות שיובילו לכניסה של מוסדות פיננסיים למאגר: היעדר מדיניות ונהלים נאותים למניעת הלבנת הון ומימון טרור; היעדר ניטור פעולות ברמת הקבוצה; והיעדר מדיניות ונהלים ביחס ללקוחות בסיכון גבוה. כמו כן, מאגר EuReCA יכלול  ממצאי ביקורת פנים באותם מוסדות פיננסיים, במקרים שבהם ההנהלה הבכירה של המוסד עודכנה לגבי ליקויי איסור הלבנת הון ומימון טרור והחליטה שלא לפעול לתיקונם.  

עוד נמסר, כי המידע שיופיע במאגר ישמש את EBA הן כדי לגבש הערכה ביחס לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור אשר משפיעים על הסקטור הפיננסי של האיחוד האירופי, והן כדי לשתף את הנתונים עם הרשויות המוסמכות, על מנת לסייע להן בהליכי פיקוח אל מול מגמות וסיכוני הלבנת הון ומימון טרור קונקרטיים. 

פורסם 02-02-2022