Transparency International, הגוף המוביל בעולם למאבק בשחיתות,  פרסם ב-25.01.22 את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2021 (CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX). במדד מופיעות 180 מדינות, כשכל מדינה מקבלת ציון שנע בין 0 ("מדינה מושחתת מאוד) לבין 100 ("מדינה מאוד נקייה משחיתות"). 

מדד תפישת השחיתות (CPI) מציג את היקפי השחיתות בסקטור הציבורי במבט השוואתי בעולם. המדד מאגד מקורות מידע שונים אשר מבטאים תפישות של המגזר העסקי ומומחים מדיניים בנוגע לשחיתות במגזר הציבורי, והוא מתבסס על "תפישת שחיתות" משום שקשה להעריך את הרמה הכללית של שחיתות במדינות/טריטוריות שונות בהתבסס על מידע אמפירי בלבד, אשר במקרים רבים מעיד על טיב ויעילות מנגנוני האכיפה ולא על מידת השחיתות. 

השנה מדינת ישראל מדורגת במקום הנמוך ביותר שבו דורגה עד כה. עפ"י המדד, ישראל נמצאת במקום ה-36, עם ציון של 59 נקודות, דבר המשקף ירידה של מקום אחד ביחס לשנה שעברה, וירידה של 8 מקומות לעומת שנת 2016, שבה דורגה במקום ה-28.

בדומה לשנים קודמות, יותר משני שליש מהמדינות קיבלו ציון של מתחת ל-50, והציון הממוצע עומד על 43, נתון הממחיש כי מרבית המדינות עדיין אינן מצליחות להיאבק בשחיתות בצורה אפקטיבית. בראש המדינות הנקיות משחיתות עומדות דנמרק, פינלנד וניו זילנד, שקיבלו כל אחת את הציון 88. אחריהן מדורגות נורבגיה, סינגפור, שבדיה ושוויץ. המדינות הנמצאות בתחתית הרשימה הן דרום סודן, סוריה, סומליה, ונצואלה ותימן.   

בדומה לשנה שעברה, גם השנה הדו"ח מצביע על הקשר שבין מגפת הקורונה להתגברות השחיתות במדינות רבות. הדו"ח מציין כי מדינות רבות השתמשו במגיפה הגלובלית בתור תירוץ להגביל חירויות בסיסיות ולהפר איזונים ובלמים, וכתוצאה מכך חלה שחיקה במוסדות הדמוקרטיים ופגיעה בזכויות האדם, שאפשרה בתורה את התגברות רמות השחיתות. כמו כן, למרות המומנטום הבינ"ל ההולך וגובר למאבק בחברות קש אנונימיות, הדו"ח מצביע על כך שמדינות רבות שנמצאות בצמרת הרשימה עם דירוג "נקי" יחסית ממשיכות לאפשר בפועל שחיתות על-לאומית. 

במסגרת ההמלצות, הדו"ח קורא לממשלות לחזק את אי-התלות ואת הקצאת המשאבים לרשויות המופקדות על מניעת שחיתות, לכלול בקרות למניעת שחיתות בתהליכי רכש ציבורי, ולפעול לשקיפות מקסימלית בהוצאה ציבורית. זאת, במקביל לתיקון חולשות מערכתיות ופרצות בחוק שמאפשרות שחיתות חוצת גבולות, והגברת הפיקוח על נותני שירותים מקצועיים שמסייעים לעבירות פיננסיות ("professional enablers of financial crime"). 

פורסם 27-01-22