היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN) פרסמה ב-24.01.22 טיוטה של תוכנית פיילוט חדשה, שבמסגרתה בנקים אמריקאים יוכלו לשתף דיווחים על פעולות חשודות (SARs) עם שלוחות חו"ל וסניפי בנק זרים באותה קבוצה. 

הפיילוט, שמתבצע מכוח החוק החדש למניעת הלבנת בארה"ב, שנכנס לתוקף בינואר 2021,  נועד לסייע למוסדות פיננסיים להגביר את האפקטיביות של ניהול הסיכונים הקבוצתי למניעת הלבנת הון ועבירות פיננסיות נוספות. עד כה, בנקים אמריקאיים היו יכולים לשתף    SARs שהוגשו בארה"ב רק עם מנהלי הסניפים הזרים ועם חברות בעלות שליטה, אך לא עם הסניפים עצמם. 

לפי ההערכות, בפיילוט צפויים להשתתף כ-100 בנקים אמריקאיים, והוא יימשך עד ינואר 2024. אותם בנקים יקבלו היתר מ-FINCEN לשתף את הדיווחים עם הסניפים הזרים שלהם, אך במקביל יצטרכו להגיש ל-FINCEN דיווחים רבעוניים ונתונים נוספים על תוכניות מניעת הלבנת הון של הבנק. בנוסף, התוכנית תכלול סייג, לפיו בנקים לא יורשו לשתף מידע עם סניפים בסין, רוסיה או כל מדינה שנמצאת תחת סנקציות של ארה"ב, או שמוכרזת ע"י ארה"ב כמדינה שנותנת חסות לטרור. במסגרת הטיוטה שפורסמה, FINCEN מבקשת מבעלי עניין לקבל מידע על עלויות ויתרונות צפויים של משטר הדיווחים המוצע, וכן מידע על דרכים להגנה על סודיות הנתונים.

פורסם 25-01-2022