הבית הלבן פרסם לאחרונה את מסמך האסטרטגיה הלאומית של הארה"ב בנושא המאבק בשחיתות. המסמך פורסם בעקבות מזכר קודם של הנשיא ביידן מחודש יוני 2021, אשר הגדיר את המאבק בשחיתות כאחד העקרונות המרכזיים בביטחון הלאומי של ארה"ב, והורה לגבש מתווה לאומי חדש למניעת שחיתות.

המאבק בשחיתות אמנם היווה חלק מרכזי מיעדי הממשל האמריקאי גם בעבר, אך הגדרתו כאינטרס חיוני של הביטחון הלאומי של ארה"ב תאפשר לממשל הנוכחי להרחיב לתעדף הקצאת משאבים בתחום זה לרשויות הפיקוח והאכיפה, להגביר מאמצי חקיקה למניעת הלבנת הון ועבירות פיננסיות נוספות, ולהטיל חובות נוספות על נותני שירותים בעלי רגולציה מינימלית ("under-regulated professional service providers"). 

בין השאר, האסטרטגיה החדשה מתכננת להתמקד בפעולות ובתחומים הבאים: 

• להגביר את האכיפה של חוק ה-FCPA (החוק האמריקאי למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים), ושל החוקים הנוגעים להשבת נכסים שנגנבו ע"י ממשלות מושחתות. 

• לחזק את האפקטיביות של איסוף מידע על נהנים סופיים בחברות ותאגידים, בהתאם לחוק השקיפות התאגידית (Corporate Transparency Act) שנחקק בינואר 2021. 

• להגביר שקיפות בעסקאות נדל"ן, ע"י הטלת חובות דיווח נוספות על השחקנים בסקטור זה. כמו כן, הממשל יפעל להגביר את החובות והאחריות למניעת שחיתות של "שומרי סף" נוספים, דוגמת עורכי דין, רואי חשבון ונותני שירותים נאמנות והקמת חברות. 

• לגבש כללים נוספים למאבק בהלבנת הון ומימון טרור בסקטור יצירות האמנות והעתיקות, ולקבוע ספי דיווח עבור יועצי השקעות וסוגים אחרים של קרנות השקעה.

• להגביר את השת"פ עם גורמים עמיתים ומדינות בעלות ברית, כדי לצמצם את הדרכים שבהם שחקנים מושחתים מעבירים כספים, למשל בסקטור המסחר בזהב ומשאבים טבעיים, וכן בתעשיות התובלה, הלוגיסטיקה והבינוי. 

• יינתן מיקוד מוגבר ברמת הפיקוח והאכיפה לסיכונים הקשורים לנכסים דיגיטליים בהיבט של מניעת שחיתות, באמצעות כוח משימה ייעודי שהוקם לטיפול בנושא זה במשרד המשפטים האמריקאי. 

פורסם 20-01-22