ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה (05.01.21) טבלה המציגה את הדירוגים המעודכנים של הארגון ביחס למדינות והטריטוריות אשר חברות ברשת הגלובלית שלו. 

ל-FATF יש תשעה גופים אזוריים (FSRBs), שמרכיבים יחד את הרשת הגלובלית של הארגון, אשר מקיפה 205 מדינות וטריטוריות שהתחייבו ליישם את ההמלצות והסטנדרטיים הבינ"ל של הארגון. ה-FATF וה- FSRBs מבצעים ביקורות על בסיס שוטף כדי להעריך את מידת האפקטיביות של משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בכל אחת מהמדינות והטריטוריות הללו, לצד הציות הטכני שלהן להמלצות ה-FTAF.

הטבלה שפורסמה מספקת מידע עדכני על מידת האפקטיביות והציות הטכני של כל אחת מהמדינות, ביחס לכל אחת מ-40 ההמלצות של ה-FATF. הארגון מדגיש כי יש לקרוא את המידע הזה יחד עם דוחות הביקורת העדכניים ביחס לכל מדינה. על מנת לקרוא את דוח הביקורת העדכני ביחס למדינה מסוימת, יש ללחוץ על שם המדינה המבוקשת בטבלה.  

פורסם 11-01-21