קבוצת Egmont, המאגדת יחידות למודיעין פיננסי ממספר רב של מדינות, פרסמה ב-30.03.21 מסמך בשם COVID-19 BEST PRACTICES FOR FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS. המסמך מהווה סיכום ביניים של הפעולות שנקטו יחידות מודיעין פיננסי ברחבי העולם כדי להתמודד עם האתגרים שנבעו מהמשבר בשנה החולפת, תוך שימת דגש על זיהוי סיכונים מתעוררים, גיבוש טיפולוגיות והתאמת ערוצי הפעילות מול הגופים המפוקחים לתנאי המשבר המשתנים. 

לפי המסמך, למרות הקשיים הראשונים שנבעו מהסגרים הכלליים ומגבלות הריחוק, מרבית היחידות למודיעין פיננסי ברחבי העולם הגיבו במהירות למצב החדש, ופרסמו טיפולוגיות והנחיות ממוקדות לישויות המפוקחות. מרבית היחידות למודיעין פיננסי זיהו סיכונים מתעוררים חדשים כתוצאה מהמשבר, במיוחד בכל הנוגע להונאות ציוד רפואי ועבירות סייבר, באופן שעלה בקנה אחד עם הטיפולוגיות שעליהן הצביעו הארגונים הבינ"ל המובילים. 

עוד צוין, כי המשבר לא הביא לפגיעה משמעותית ביכולתם של גופים פיננסיים להעביר דיווחים על פעולות חשודות, ולראייה לא חלה ירידה משמעותית בהיקף ה- SARs העולמיים בחודשים האחרונים, וזאת למעט אזורים גאוגרפיים שבהם חל מיתון כלכלי חריף או שהגופים המדווחים בהם סובלים ממשאבים מוגבלים. 

הדוח כולל שורת המלצות שיאפשרו ליחידות המודיעין הפיננסי להתמודד בצורה מיטבית עם המשך המשבר ועם משברים עתידיים דומים. להלן מספר המלצות כאמור:   

• לפרסם הנחיות ממוקדות בנוגע לאופני הדיווח המותאמים למשבר (למשל, שימוש במילת מפתח ספציפית, כגון COVID כדי לתעדף טיפול ב-SARs הקשורים למשבר).   

• לגבש ערוץ תקשורת מקוון עבור הסקטור הפרטי שייתן מענה לשאלות הקשורות בעבירות פיננסיות הקשורות למשבר, וכן פרסום הנחיות מפורטות בדבר סיכונים מתעוררים ודרכי התמודדות עמם. 

• על יחידות מודיעין פיננסי לנתח בצורה פרואקטיבית פעולות שמעלות חשד לשחיתות, בדגש על תהליכי רכש ציבוריים הקשורים לגורמים שעלולים לקבל תמריצים פיננסיים מחברות תרופות וציוד רפואי אחר. זאת, תוך שימת דגש על מעורבות פוטנציאלית של אנשי ציבור בתהליכי רכש (לרבות קרובי משפחה ושותפים קרובים); ערנות בנוגע לפעילות רכש מול חברות בעלות ניסיון מועט בלבד בתחום הציוד הרפואי; וקביעת נקודת התייחסות למחירים המקובלים בשוק התרופות והציוד הרפואי, על מנת לסייע בזיהוי רכישות במחירים מנופחים. 

פורסם 08-04-2021