ארגון ה-FATF הודיע לאחרונה (19.03.21) על כוונתו לעדכן את מסמך ההנחיה של הארגון בנושא יישום גישה מבוססת סיכון עבור נכסים וירטואליים (Vas) ונותני שירותים בנכסים וירטואליים (VASPs). במסגרת זאת, הארגון פרסם את טיוטת ההנחיה, לצורך קבלת משוב והערות מהסקטור הפרטי והציבורי טרם אישור המסמך הסופי.  

כזכור, מסמך ההנחיה המקורי פורסם ביוני 2019, במקביל לפרסום שינויים בהמלצות הארגון אשר החילו דרישות למניעת הלבנת הון ומימון טרור על סקטור הנכסים הווירטואליים. מסמך ההנחיה המעודכן נועד לשקף את פרק הזמן שחלף מאז פרסום המסמך הקודם, השינויים שחלו בתחום והידע שהצטבר מאז. 

להלן עיקר השינויים שמופיעים במסמך העדכני: 

• חידוד ההגדרה של VA ו- VASP, באופן שמבהיר כי מדובר בהגדרה מרחיבה שכוללת את כל סוגי הנכסים הפיננסיים בסקטור זה. 

• מתן הנחיה ממוקדת בנוגע לאופן שבו המלצות ה-FATF חלות על נכסים וירטואליים שערכם צמוד למטבע פיאט או נכס מוחשי אחר (מה שמכונה stablecoins – "מטבעות יציבים"). 

• מתן הנחיה בנוגע לסיכונים הפוטנציאליים הנובעים מעסקאות ישירות בין עמיתים (peer-to-peer transactions), כגון העברה המתבצעת בין שני ארנקים שאינם משתמשים בשירותי קסטודיאן (unhosted wallets), וכן דרכים למזעור סיכון זה.  

• הנחיות נוספות בכל הנוגע לדרישות הרישום והעברת פרטי זיהוי של הצדדים בביצוע העברה של נכס וירטואלי (ה- "travel rule"). 

ניתן להעביר ל-FATF הערות לטיוטת ההנחיה עד לתאריך 20.04.2020, לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ההערות שתתקבלנה ייבחנו במסגרת דיונים שיקיים הארגון ביוני 2021.  

פורסם 08-04-2021