ב-14.03.21 פורסם ברשומות תיקון לצו איסור הלבנת הון ומימון טרור שחל על נותני שירותי אשראי (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשפ"א-2021.

נזכיר כי ב-02.02.21 אישרה ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת את נוסח התיקון של הצו. התיקון נועד להסדיר את חובות איסור הלבנת הון ומימון טרור, כך שיחולו גם על נותני שירות בנכס פיננסי, וזאת לאחר תקופה ארוכה שבה לא היה צו בתוקף לנותני שירותים בסקטור זה. בנוסף, התיקון לצו מרחיב את החובות הכלולות בו, לרבות בכל הנוגע לתיעוד פרטים בהעברות אלקטרוניות, ומחיל אותן לראשונה גם על גופים העוסקים במתן שירותים במטבע וירטואלי.

לפי הודעת הרשות לאיסור הלבנת הון, אחת ממטרות התיקון היא להתאים את הצו לסטנדרטים הבינלאומיים בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור שקבע ארגון ה-FATF, וכן לתקן את הליקויים שהיו קיימים במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור שחל על סקטור זה בהתאם לצו הקודם, אשר תוארו בדו"ח הביקורת המקיף שפרסם הארגון על מדינת ישראל בשנת 2018. עוד נמסר מהרשות, כי חברות המעניקות שירותים בנכס פיננסי נתקלות לעתים בקשיים בהתנהלותן אל מול הבנקים בישראל, בעיקר בשל היעדרו של צו איסור הלבנת הון בתוקף, ולפיכך התקנת הצו תאפשר להקל על התנהלותם אל מול הגופים הפיננסיים בישראל ומחוצה לה.

הצו ייכנס לתוקפו בתוך 8 חודשים מיום פרסומו. להורדת הצו לחץ כאן

פורסם 16-03-2021