משרד המשפטים פרסם לאחרונה (07.03.21) את תזכיר חוק איסור הלבנת הון (העברת מידע מגופים ציבוריים) (תיקון מס'...), התש"פ-2021

בתזכיר מוצע להכניס תיקון לחוק איסור הלבנת הון, שלפיו גופים ציבוריים מסוימים (מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות) יהיו רשאים להעביר מידע לרשות לאיסור הלבנת הון במקרים בהם עולה חשש להלבנת הון ומימון טרור. כיום גופים אלה אינם רשאים להעביר מידע לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשל חובת הסודיות המוטלת עליהם על פי דין. 

בדברי ההסבר נכתב כי הצורך בהסדר זה עלה בעקבות החשש לניצול של מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות לפעילות הלבנת הון ומימון טרור. כחלק ממילוי תפקידם, גופים אלה מקבלים תשלומים או גובים חובות בהיקפים גבוהים, ולעתים עולה חשש כי הם מנוצלים על ידי גורמים עבריינים כדרך להסתרת מקורם האמיתי של הכספים. 

כך למשל, בעבר זוהו חייבים אשר העבירו תשלום סכומים גבוהים במיוחד במזומן, לטובתם של זוכים פיקטיביים, תוך חשש משמעותי לשימוש במערכת ההוצאה לפועל כ"צינור" להכשרתם של כספים אלו. בנוסף, במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות זוהו מקרים שונים של העלמת נכסים והכנסות על ידי חייבים, וכן תשלומים במזומן בסכומים גבוהים ביותר אשר מעוררים חשש להלבנת הון. יצוין, כי הלבנת הון באמצעות מנגנונים אלו ובדרך זו, היא דפוס פעילות מוכר בעולם. עם זאת, במצב החוקי הקיים, בהיעדר חשד קונקרטי לביצוע עבירה, חשד שניתן לפנות לגביו למשטרת ישראל, לא ניתן לעשות שימוש במידע האמור או להעבירו, בשל חובות הסודיות המוטלות על הגופים. 

לצורך כך, מוצע לתקן את פרק ג' לחוק, העוסק בהטלת חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים, באופן שיכלול סעיפים שיתמקדו בהעברת מידע מגופים אלה, במקרים בהם מתעוררים חששות קונקרטיים לניצול המערכות לשם הלבנת הון. כמו כן, מוצע להכניס תיקון בחוק המאבק הטרור, שיאפשר את קביעת התקנות בנושא זה גם בהתייחס לחוק זה. 

לקריאת תזכיר החוק לחץ כאן.

פורסם 09-03-2021