ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה (04.03.21) מסמך העוסק ביישום גישה מבוססת סיכון במסגרת פעילותן של רשויות פיקוח בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור (FATF Guidance for a Risk-Based Approach Guidance to Supervision). 

המסמך מתפרסם על רקע מאמצי ה-FATF לעודד מדינות לעבור מגישה פיקוחית של "סימון וי" הנשענת על סט קשיח של כללים (rules-based supervision), אל גישה אשר ממקדת את המשאבים בתחומים בהם הסיכונים הם הגבוהים ביותר. עפ"י ה-FATF, גישה זו תפחית מהנטל על סקטורים ותחומי פעילות בסיכון נמוך, ותסייע להגביר את השילוב הפיננסי. ההמלצות המופיעות במסמך גובשו על בסיס מידע שנאסף מ-205 מדיניות וטריטוריות, ולאחר התייעצויות שהארגון קיים עם נציגי הסקטור הפרטי. 

המסמך מורכב משלושה חלקים: 

- חלק 1 -  מסביר כיצד רשויות פיקוח צריכות להעריך את הסיכונים שבפניהם עומדים הסקטורים המפוקחים, ולתעדף את פעילותן באופן שעולה בקנה אחת עם גישה מבוססת סיכון בהתאם להמלצות ה-FATF. 

- חלק 2 – כולל אסטרטגיות שנועדו לתת מענה לאתגרים נפוצים בפיקוח מבוסס סיכון, לרבות אסטרטגיות עבור פיקוח על נותני שירותים לא פיננסיים ונותני שירותים בנכסים וירטואליים. 

- חלק 3 – סוקר דוגמאות ממדינות שונות בנוגע למודלים של פיקוח על הסקטור הפיננסי, בנכסים וירטואליים וישויות אחרות מקרב הסקטור הפרטי.

עוד נכתב, כי ה-FATF מכיר בכך שיישום גישה מבוססת סיכון בתחום הפיקוח לוקח זמן ומחייב שינוי בתרבות הפיקוחית. לצורך כך, הארגון ממליץ לרשויות הפיקוח לעבוד יחד עם גופים ממשלתיים אחרים ועם הסקטור הפרטי כדי לגבש תובנות עומק בנוגע לסיכונים הנשקפים לגופים המפוקחים, ובמקביל קורא להעניק לרשויות הפיקוח את היכולות, הסמכויות והמשאבים המתאימים לצורך מילוי תפקידן, תוך מתן גיבוי ותמיכה ברמה הפוליטית והארגונית.  

פורסם 09-03-2021