ארגון ה-FATF פרסם ב-01.03.21 טיוטת מסמך הנחיה חדש אשר עוסק ביישום הדרישות החדשות של הארגון בנוגע לזיהוי, הערכה, הבנה ומזעור הסיכון למימון פרוליפרציה של נשק להשמדה המונית. 

נזכיר כי בחודש אוקטובר 2020 עדכן ה-FATF את הנוסח של המלצה מס' 1 של הארגון. בעקבות זאת, ההמלצה המתוקנת ומזכר הפרשנות החדש להמלצה זו דורשים ממדינות ומישויות בסקטור הפרטי לזהות, להעריך, לנהל ולמזער סיכונים להפרה, אי-יישום או עקיפה של סנקציות כלכליות ממוקדות הקשורות למימון פרוליפרציה.

מסמך ההנחיה החדש נועד לסייע לסקטור הפרטי והציבורי לבצע הערכת סיכון בהקשר של מימון פרוליפרציה, וליישם צעדים מתאימים למזעור הסיכון. הפרקים המופיעים במסמך עוסקים בשלבים השונים של ביצוע הערכת הסיכון, באמצעים להפחתת הסיכון ובאינדיקטורים לזיהוי הסיכון בהתאם לקטגוריות מסוימות (פרופיל סיכון הלקוח, פעילות בחשבון, אינדיקטורים ספציפיים לסקטור הספנות, ואינדיקטורים לסיכון בפעילות מימון מסחרי). 

מוסדות פיננסיים ובעלי עניין נוספים יכולים לשלוח ל-FATF משוב וחוות דעת על טיוטת ההנחיה, אשר ייבחנו לפני גיבוש ופרסום הנוסח הסופי. בין השאר, ה-FATF מבקש לקבל משוב בנוגע לנקודות הבאות: 

• האם המסמך מסביר בצורה ברורה את הדרישות החדשות בנוגע להערכה ומזעור של סיכוני מימון פרוליפרציה? 

• האם האינדיקטורים לסיכון יעילים ומספקים כדי להבין את הסיכון להפרה פוטנציאלית או לאי-יישום של סנקציות כלכליות ממוקדות בנושא מימון פרוליפרציה?

• האם ההנחיה מציגה בצורה ברורה את הציפיות ממוסדות פיננסיים ונותני שירות עסקי בנוגע ללקוחות בסיכון גבוה ונמוך? 

לקריאת הודעת ה-FATF לחץ כאן

פורסם