ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה את ההחלטות שהתקבלו במליאת הארגון שהתקיימה באופן מקוון בתאריכים 25-22 בפברואר. במהלך הדיונים אושרו מספר עדכונים למסמכי הנחיה באשר לאופן יישום המלצות הארגון, ודוחות בנושאים שנמצאים על סדר יומו של הארגון. 

להלן עיקרי ההחלטות שהתקבלו: 

יוזמות אסטרטגיות: ה-FATF אישר הנחיה חדשה שנועדה לסייע בשיפור פיקוח מבוסס סיכון (risk-based supervision) בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. גישה זו שמה דגש על מיקוד משאבי רשויות הפיקוח בתחומים עתירי סיכון ומפחיתה מהנטל על סקטורים בסיכון נמוך. ההנחיה צפויה להתפרסם בימים הקרובים.

מזעור סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לנכסים וירטואליים: ה-FATF צפוי לפרסם במהלך מרץ 2021 טיוטת עדכון להנחיות הארגון עבור נכסים וירטואליים ונותני שירותים בנכסים וירטואליים (VASPs). בין השאר, העדכון יכלול הסברים כיצד ליישם את הסטנדרטים של הארגון בנוגע למטבעות וירטואליים מסוג stablecoins, כיצד ניתן ליישם את הדרישות להעברת מידע בביצוע העברות אלקטרוניות ("travel rule"), וכיצד לתת מענה לסיכונים הנובעים מפעולות peer-to-peer המתבצעות ישירות ללא גורמים מתווכים. ההנחיה הסופית צפויה להתפרסם ביוני 2021. 

חיזוק אמצעים למניעת מימון פרוליפרציה של נשק להשמדה המונית: בחודש הקרוב צפויה להתפרסם טיוטת הנחיה חדשה בנוגע לביצוע הערכה והפחתת סיכונים למימון פרוליפרציה של נשק להשמדה המונית. ההנחיה החדשה נועדה לחדד את היישום של חובות ה-FATF בתחום זה, לרבות כיצד להתכונן להערכת סיכונים בנושא מימון פרוליפרציה, אינדיקטורים להפרה פוטנציאלית, ואמצעים למזעור סיכונים שזוהו. ההנחיה הסופית צפויה להתפרסם ביוני 2021.

כמו כן, אושרו שני מסמכים נוספים בנושא מימון טרור: האחד, טיוטת מסמך הנחיה בנושא שיפור אמצעים לחקירות והעמדות לדין בעבירות מימון טרור. השני, דו"ח בנושא התמודדות עם סחר בלתי חוקי בנשק הקשור למימון טרור. שני המסמכים כוללים מידע חסוי וזמינים לרשויות הפיקוח הלאומיות בלבד. 

פורסם 02-03-2021