כלי התקשורת באיחוד האמירויות דיווחו אתמול (24.02.21) על החלטת השלטונות להקים גוף ממשלתי חדש בשם Executive Office to Combat Money Laundering and Terrorist Financing. 

עפ"י הדיווח, גוף זה יפקח על יישום האסטרטגיה של איחוד האמירויות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור, ועל יישום "תוכנית הפעולה הלאומית" הכוללות רפורמות שנועדו לחזק את הפעילות למניעת פשיעה פיננסית במדינה. כמו כן, הגוף יופקד על התיאום והשת"פ ברמה המקומית, האזורית והבינ"ל, לרבות עם ארגון ה-FATF. 

עוד דווח, כי הקמת הגוף החלק הינה חלק ממאמצי הרשויות בחודשים האחרונים לבנות תשתית יציבה במסגרת ההתמודדות עם איומי הלבנת הון ומימון טרור. במסגרת מאמצים אלה, באוקטובר 2020 הוקפא זמנית רישיונן של 200 פירמות עורכי דין, משום שלא פעלו לפי הנהלים והתקנות למניעת הלבנת הון, וחלקן ספגו קנסות כספיים.  

בנובמבר 2020, איחוד האמירויות הודיעה על הגברת המאמצים למניעת פעילות של רשתות Hawala  הפועלות ללא רישיון – תחום שזוהה ע"י ארגון ה-FATF כאחת החולשות המרכזיות במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור של מדינה זו. לפי דיווח נוסף מתחילת החודש, הבנק המרכזי של האיחוד האמירויות הטיל קנסות על 11 בנקים מקומיים, בהיקף כולל של כ-12.46 מיליון דולר, בשל ליקויים וכשלים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

פורסם 25-02-2021