הנציבות האירופית הודיעה ב-18.02.21 כי גרמניה, פורטוגל ורומניה טרם השלימו את אימוץ הדירקטיבה הרביעית של האיחוד האירופי למניעת הלבנת הון במסגרת החקיקה המקומית שלהן.  

נזכיר כי הדירקטיבה למניעת הלבנת הון מהווה את "חוק העל" של האיחוד האירופי בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור, והמדינות החברות באיחוד האירופי מחויבות לבצע התאמות בחוקים הלאומיים שלהן באופן שיעלה בקנה אחד עם הדירקטיבה. לפי הודעת הנציבות, גרמניה, פורטוגל ורומניה עדיין לא סיימו להתאים את התשתית החוקית שלהן לדירקטיבה, למרות שהמועד האחרון לכך היה ביוני 2017. עיקר הפערים נוגעים לסעיפי הדירקטיבה המחייבים שיתוף פעולה בין יחידות למודיעין פיננסי, חובות לביצוע בדיקות נאותות, ודרישות לשקיפות במאגרי מידע ציבוריים הכוללים נתונים של נהנים סופיים. 

בהודעה הודגש כי פרשיות הלבנת ההון שהתגלו באירופה בשנים האחרונות חשפו את הצורך בחקיקה נוקשה יותר ברמת האיחוד האירופי, וכי פערי חקיקה המתקיימים במדינה אחת משפיעים על האיחוד האירופי בכללותו. הנציבות הקציבה למדינות האמורות חודשיים נוספים כדי לתת מענה לדרישות.  

פורסם 21-02-2021