התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות בארה"ב (ה- FDIC), הטיל לאחרונה קנס של 12.5 מיליון דולר על הבנק האמריקאי Apple Bank for Savings, לאחר שכשל לציית לכללי מניעת הלבנת הון בשנים 2018-2014.

הקנס הוטל לאור כשלונו של הבנק למלא אחר צו קודם משנת 2015, שהורה לו לחזק את מערך הציות שלו ובכלל זה לבצע הערכת סיכוני הלבנת הון וליישם מערכת של בקרות פנימיות שיבטיחו ציות לחוק ה-BSA. בהודעת הרגולטור נכתב כי הקנס משקף את חומרת ההפרות והיסטוריית ההפרות הקודמות של הבנק. 

לצפייה בצו לחץ כאן (למנויי אמנט). 

פורסם 09-02-2021