העיתון Wall Street Journal דיווח לאחרונה (22.01.21) כי משרד האוצר האמריקאי צפוי להציג בקרוב כללים חדשים שירחיבו את משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור ויחילו חובות חדשות על סוחרי עתיקות, כחלק מהחקיקה החדשה שהתקבלה לאחרונה בקונגרס האמריקאי. 

כזכור, ב-01.01.21 אישרר הסנאט האמריקאי את חוק ה-NDAA, אשר כולל שינויים משמעותיים בתשתית החוקית הקיימת למניעת הלבנת הון ומימון טרור בארה"ב. אחד מסעיפי החוק מרחיב את תחולת חוק ה-BSA, כך שיחול גם על סוחרי עתיקות ומבקש משר האוצר האמריקאי ליישם תקנות בהתאם. זאת, במטרה לשנות את המצב הקיים שבו ניתן להעביר כספים באופן חוצה גבולות ללא פיקוח ובקרה, במסגרת מכירה של עתיקות אמיתיות או מזויפות, דבר המגלם סיכון משמעותי להלבנת הון ומימון טרור בענף זה. בנוסף, במסגרת חוק ה- NDAA התבקש משרד האוצר האמריקאי לבצע עד סוף השנה מחקר בנוגע למקרי הלבנת הון ומימון טרור דרך שוק האמנות.

המשטר הקיים בארה"ב מחייב סוחרים במתכות יקרות ואבני חן בעלי מחזור קנייה ומכירה שנתי של 50,000 דולר ליישם תוכנית למניעת הלבנת הון ומימון טרור, אך לפי המאמר יתכן שעל סוחרי עתיקות יוטלו כללים נוקשים יותר עם סף נמוך יותר.  

עוד נזכיר, כי תחום זה זכה בשנה החולפת למיקוד הולך וגובר מצד רשויות הפיקוח והאכיפה בארה"ב. בחודש יולי 2020 פורסם דו"ח של הסנאט האמריקאי בנושא הלבנת הון באמצעות חפצי אומנות, ובנובמבר 2020 פורסם מדריך של OFAC בנושא סיכוני עקיפת סנקציות באמצעות מסחר ביצירות אמנות. 

פורסם 25-01-2021