משרד המפקח על המטבע בארה"ב (ה-OCC) פרסם ב-04.01.21 מכתב אשר מבהיר כי בנקים ואגודות חיסכון פדרליות מורשים לפעול ברשת הבלוקצ'יין ולהשתמש במטבעות קריפטו מסוג stablecoins במסגרת פעולות תשלום עבור לקוחותיהם.   

המכתב של ה-OCC נועד לפזר את אי-הוודאות בנוגע ליכולת החוקית של בנקים לפעול ברשת הבלוקצ'יין, בתור גורמים המאשרים פעולות שמבוצעות ע"י משתמשים ברשת זו ("Validator Nodes"), ועל ידי כך לספק ללקוחות שירותים ב- stablecoins (מטבעות קריפטוגרפיים השומרים על ערך יציב ביחס לנכס אחר, דוגמת מטבע fiat או מתכת כלשהי).  

במכתב מודגש כי בנקים מורשים לאמת, לאחסן ולתעד פעולות תשלום ע"י תפקוד ברשתות INVNs (Independent Node Verification Networks), לרבות ברשת הבלוקצ'יין. במכתב מודגש אמנם הסיכון המוגבר להלבנת הון ומימון טרור הגלום בפעולות תשלום במטבעות קריפטו, אך ה-OCC מביע את בטחונו כי ניסיונם המשמעותי של הבנקים בציות לחובות מכוח חוק ה-BSA יכול למנוע שימוש לרעה במערכותיהם ע"י עבריינים ושחקנים זדוניים אחרים. במקביל, ה-OCC מצפה מבנקים המספקים שירותים במטבעות קריפטו להתאים ולהרחיב את תוכנית מניעת הלבנת הון ומימון טרור, כדי להבטיח ציות מלא לחוק ה-BSA ולתת מענה לסיכונים הייחודיים הנובעים מפעולות בנכסי קריפטו. 

בהקשר זה נזכיר כי קבוצת העבודה הנשיאותית לשווקים הפיננסיים בארה"ב (President’s Working Group on Financial Markets) פרסמה לאחרונה מסמך המבהיר את הציפיות הרגולטוריות מנותני שירותים ב- stablecoins. המכתב הנוכחי של ה- OCC מתייחס לקווים המנחים שהציגה קבוצת העבודה הנשיאותית ומדגיש כי יש לראות בהם מסגרת לתשתית פיננסית המבוססת על stablecoins, תוך הקפדה על זיהוי וניהול הסיכונים המרכזיים הקשורים אליהם, לרבות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

פורסם 13-01-2021