משרד האוצר האמריקאי פרסם לאחרונה (29.05.19) את הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסי טרוריסטים (Terrorist Assets Report) לשנת 2019. הדו"ח מוגש כמדי שנה ע"י OFAC לקונגרס האמריקאי ומספק נתונים ופירוט של שווי נכסים שנתפסו והוקפאו בארה"ב עקב סנקציות נגד גורמים מוכרזים וסנקציות נגד מדינות מממנות טרור.

בדו"ח מובאות טבלאות להשוואת נתונים אודות נכסים מוקפאים בארה"ב בהתפלגות לפי ארגוני טרור ומדינות מממנות טרור ובהשוואה לנתונים מהשנה הקודמת.

עפ"י נתוני הדו"ח, סך הנכסים המוקפאים בשטחי ארה"ב בשנת 2019 אשר שייכים לגורמים מוכרזים (ארגוני טרור ויחידים) ברשימות OFAC עומד על כ-63.1 מיליון דולר, עלייה של כ-17 מיליון דולר לעומת שנת 2018.  ראוי לציין כי חלק משמעותי מתוך כלל הנכסים המוקפאים (כ-32 מיליון דולר) נובע מנכסים שלא ניתן לשייכם לארגון טרור ספציפי או שלא ניתן לחשוף את מקורם. 

השינוי הבולט בדו"ח נוגע לסך הנכסים המוקפאים של ארגון חיזבאללה, אשר זינק השנה לכ-22.8 מיליון דולר, לעומת סך נכסים של כ-11.6 מיליון דולר בדו"ח הקודם. היקף הנכסים המוקפאים השני בגודלו שייך לארגון אל-קאעידה – כ-3.9 מיליון דולר בשנת 2019, לעומת 6.4 מיליון דולר בשנת 2018. סך הנכסים המוקפאים המשויכים לחמאס רשם ירידה, מ-1.36 מיליון דולר בדו"ח הקודם ל-927 אלף דולר בשנת 2019. 

עפ"י נתונים המתייחסים לנכסים מוקפאים השייכים למדינות מממנות טרור (איראן, סוריה וצפון קוריאה), סכום הנכסים המוקפאים בארה"ב המשויכים למדינות אלו עומד על סך של כ-200 מיליון דולר, נתון המשקף ירידה של כ-16 מיליון דולר בהיקף הנכסים המוקפאים לעומת השנה הקודמת. מתוך סכום כולל זה, משויכים לאיראן נכסים מוקפאים בשווי של כ-119.5 מיליון דולר, לסוריה כ-36 מיליון דולר, ולצפון קוריאה כ-44 מיליון דולר. עם זאת, הנתונים הללו לא כוללים את שוויים של נכסי נדל"ן מוקפאים שנמצאים בבעלות מדינות אלה בתחומי ארה"ב. 

פורסם 06-01-2020