המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC) חתם על הסדר עם בנק UBAF (Union de Banques Arabes et Françaises), לפיו ישלם הבנק קנס של כ-8.57 מיליון דולר בגין 127 מקרים שבהם הפר את משטר הסנקציות האמריקאי על סוריה. 

בנק UBAF הינו בנק צרפתי שעוסק במימון פעילות מסחרית בין אירופה והמזרח התיכון, צפון אפריקה, אזור הסאב-סהרה ואסיה. עפ"י הודעת OFAC, בין השנים 2013-2011 הוחזקו בבנק חשבונות דולריים של מוסדות פיננסיים סוריים מוכרזים. 

בהודעה נמסר כי למרות שהבנק היה בקיא בתוכניות הסנקציות של ה-OFAC, הוא טעה לחשוב שהימנעות מסליקה ישירה בדולרים עבור צדדים מוכרזים עונה על דרישות הסנקציות. כדי להימנע מהעברות ישירות, הבנק עיבד העברות פנימיות בדולרים בין לקוחות הבנק (כשצד אחד הינו מוכרז והצד הנגדי איננו מוכרז), ולאחר מכן ביצע העברה דרך בנק אמריקאי ששיקפה את אותה העברה פנימית. הפרות נוספות כללו המרת מט"ח או פעולות אשראי דוקומנטרי עבור צדדים סוריים מוכרזים. ההיקף הכספי הכולל של הפעולות האסורות הסתכם ביותר מ-2 מיליארד דולר. 

OFAC קבע כי הבנק התנהל בפזיזות בכך שהמשיך לספק שירותים בדולרים לצדדים סורים מוכרזים לאחר הרחבת משטר הסנקציות על סוריה, וזאת מבלי שפעל לזהות ולנהל את סיכוני הציות הרלבנטיים ששירותים אלה הציבו בפני הבנק. עוד נכתב, כי הנהלת הבנק ידעה על ההתנהלות שהובילה להפרות, אשר הניבה רווח כלכלי משמעותי לצדדים מוכרזים וגרמה לפגיעה משמעותית במשטר הסנקציות של ארה"ב. עם זאת, במסגרת קביעת גובה הקנס התחשב OFAC בכך שהבנק דיווח מיוזמתו על ההפרות, שיתף פעולה עם החקירה ונקט צעדים למניעת הישנות ההפרות, לרבות סיום קשריו עם בנקים מסוימים בסיכון גבוה והפסקת פעילותם של צדדים סודנים וסוריים בכל המטבעות. 

פורסם 06-01-2021