המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC) חתם על הסדר עם הבנק הסעודי National Commercial Bank (NCB), לפיו ישלם הבנק קנס של כ-653 אלף דולר בגין הפרת הסנקציות על סודן וסוריה. 

מההסדר עולה כי בין השנים 2014-2011 הבנק עיבד 13 פעולות פיננסיות בסכום כולל של כ-5.9 מיליון דולר דרך המערכת הפיננסית האמריקאית, כאשר הצד הנגדי לפעולה היה מסודן או מסוריה, או שהיה קשור למוצרים שמקורם בסודן או בסוריה. 

בהודעת OFAC נכתב כי הבנק גרם נזק משמעותי לתוכנית הסנקציות האמריקאיות ע"י כך שאפשר לצדדים תחת סנקציות לבצע פעילות עסקית דרך ארה"ב. עם זאת, במסגרת קביעת גובה הקנס OFAC התחשב בכך שהבנק לא פעל מתוך כוונה תחילה להפר את חוקי הסנקציות, ובכך ששיתף פעולה עם חקירת הרשויות והעמיק את בקרות הציות שלו בתגובה לליקויים שהתגלו. במסגרת זאת, הבנק יישם מדיניות פנימית שמחייבת שקיפות בהודעות התשלום, באופן שתואם להמלצות ה-FATF ואוסר על השמטה או שינוי מידע בהודעות התשלום.   

לקריאת ההודעה לחץ כאן

פורסם 30-12-20