הבנק המרכזי של ארה"ב (ה-FED) פרסם ב-22.12.20 הסכם שנחתם עם הבנק השוויצרי  CREDIT SUISSE AG  וסניף הבנק בניו יורק, אשר מורה לו לתקן ליקויים בתכנית ניהול סיכוני הציות של הבנק, לרבות חולשות בפונקציית מניעת הלבנת הון ומימון טרור בארה"ב. 

עפ"י ההסכם, ביקורת שבוצעה ע"י ה-FED בשנת 2019 זיהתה ליקויים בניהול סיכוני הציות של הבנק בארה"ב, לרבות בפעילותה של אחת מחברות הבת בקבוצה, Credit Suisse Services USA LLC, אשר מספקת תמיכה תפעולית בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור לסניף הבנק בניו יורק ולישויות נוספות בקבוצה.  

לאור זאת, ההסכם מורה לבנק להגיש תוך 90 יום תוכנית כתובה לחיזוק הפיקוח על הציות של הבנק בארה"ב לחוקי ותקנות מניעת הלבנת הון ומימון טרור, ובכלל זה תיקון ועדכון המדיניות, הנהלים ובקרות הבנק בתחום זה. 

אתר העיתון פורבס דיווח כי צעד האכיפה בארה"ב התפרסם ימים ספורים לאחר שרשויות התביעה בשוויץ הגישו נגד הבנק כתב אישום בגין מעורבות לכאורה בסיוע להלבנת הון בהיקף של 35 מיליון פרנק שוויצרי, שמקורו בסחר בקוקאין של רשת פשיעה בולגרית. עפ"י האישומים, ההון הולבן בחלקו דרך עסקאות נדל"ן, בסיוע של אחד מעובדי הבנק לשעבר. 

פורסם 24-12-2020