היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN) פרסמה להערות הציבור טיוטת תקנות חדשות, אשר כוללות דרישות נוספות בנוגע להליכי זיהוי ודיווח בפעולות המתבצעות  במטבעות וירטואליים ברי המרה (CVC) או נכסים דיגיטליים בעלי סטטוס של הילך חוקי (LTDA). הדרישות מהוות נדבך משלים לחובות הזיהוי והדיווח החלות כיום על בנקים ונותני שירותי העברות כספים מכוח חוק ה-BSA האמריקאי. 

לפי ההצעה, בנקים ונותני שירותי העברות כספים יידרשו להגיש דיווחים, לשמור רישומים ולאמת את זהות הלקוחות בפעולות מעל לסף מסוים, אשר כוללות שימוש בארנקים של CVC/LTDA שאינם מנוהלים במוסד פיננסי (מה שמכונה " unhosted wallets"), או לחילופין ארנקי CVC/LTDA שמנוהלים אצל מוסד פיננסי במדינות מסוימות שיזוהו ע"י FINCEN כמדינות בסיכון. 

בדברי ההסבר נכתב כי התקנות החדשות נועדו להגן על הביטחון הלאומי של ארה"ב מפני גורמים זדוניים שמבקשים לנצל פרצות במשטר הפיקוח הקיים על מטבעות דיגיטליים ולהגביר את השקיפות בעסקאות המתבצעות במטבעות אלה. לפי התקנות, בנקים ונותני שירותי העברות כספים יידרשו לשמור רישומים ולהגיש דיווח ל-FINCEN עבור פעולות ב- CVC ו- LTDAמעל לסף של 10,000 דולר, תוך 15 יום ממועד ביצוע הפעולה. אם הצד הנגדי משתמש בארנק שאינו מנוהל במוסד פיננסי, הבנק או נותן שירותי ההעברה יצטרך גם לאמת את זהות הלקוח מעל לסף של 3,000 דולר. 

לקריאת הטיוטה לחץ כאן.

פורסם 20-12-2020