ארגון ה-FATF וקבוצת Egmont פרסמו ב-09.12.20 מחקר משותף שנועד להגביר את המודעות בקרב הסקטור הציבורי והפרטי להלבנת הון מבוססת מסחר (Trade-Based Money Laundering ובקיצור TBML). המסמך נועד לסייע למוסדות פיננסיים ולבעלי עניין נוספים בסקטור הפרטי והציבורי לזהות הלבנת הון מסוג זה, תוך שימוש במקרי מבחן שנאספו מהמדינות החברות ברשת הגלובלית של ה-FATF. 

לפי המסמך, TBML מהווה מקור משיכה לעבריינים אשר שואפים לנצל שרשראות אספקה בינלאומיות כדי להלבין כספי פשיעה או כדי לממן טרור. להבדיל מעבירות מקור הקשורות למסחר, TBML איננה עוסקת בהעברת סחורות ומוצרים, אלא בהעברת כספים וערך פיננסי שמקורו בפעילות המסחר על מנת ליצור מראית עין של לגיטימיות לכספים שהינם פרי עבירה. הדו"ח מציג טיפולוגיות ודפוסי פעילות בולטים של TBML, שיכולים להתבצע בנפרד או במשולב במסגרת תרמית אחת. בין השאר, מוצגים הדפוסים הבאים:  

• חשבוניות המשקפות שווי עודף או חסר של סחורות ושירותים - בדפוס פעילות זה, היבואן והיצואן משתפים ביניהם פעולה כדי ליצור מצג שווא ביחס לערך האמיתי.   

• ייצוג עודף או חסר של כמות המוצרים והשירותים – למשל, "משלוחי רפאים" (phantom shipments) שבהם לא מתבצעת כלל העברה של מוצרים. גם במקרה זה היבואן והיצואן שותפים שניהם לתרמית. 

• ריבוי חשבוניות עבור סחורות ושירותים – שיטה זו כוללת שימוש חוזר במסמכים קיימים כדי להצדיק מספר רב של תשלומים עבור אותו משלוח של מוצרים או שירותים. אותם מסמכים מוצגים שוב ושוב במוסדות פיננסיים שונים, כדי להקשות על איתור התרמית. 

• שימוש בצדדים שלישיים כגורמים מתווכים (third-party intermediaries) – במסגרת זו, עבריינים חודרים לשרשראות אספקה לגיטימיות ע"י תשלום עבור סחורות, תוך שהם מסתייעים במעורבות של צד שלישי שלא היה ידוע לפני כן בעסקה (בד"כ שותף להונאה). על ידי כך, הם מצליחים להטמיע מזומנים לא חוקיים בתוך שרשרת העסקאות, וליצור מרחק נוסף בין עבירות המקור ל- TBML. 

בעמ' 33-34 מוצגים שני מקרי מבחן מישראל, שעוסק בניצול של שרשרת מסחר קיימת לצורך העברת כספי טרור. במקרה הראשון מתואר כיצד ארגון טרור ניסה להעביר מזומנים בין מדינות, תוך שימוש במערכת מסחר לגיטימית ושימוש בסחורה כמטבע (הסחורה נתפסה לבסוף ע"י המכס הישראלי). במקרה השני מתואר כיצד גורם המממן טרור חדר לשרשרת מסחר בין יצואן ליבואן, תוך שימוש בנותן שירותי העברות כספים שסייע לו ביודעין, על מנת להחדיר כספים שנועדו למימון טרור אל תוך עסקאות המסחר והימנעות מביצוע העברות כספים ישירות לארגון הטרור.  

לקריאת המסמך לחץ כאן

פורסם 14-12-2020