ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה את תוצאות מפגש המומחים השנתי של הארגון שהתכנס בין התאריכים 26-23.11.20. במפגש נכחו כ-400 מומחים מהסקטור הציבורי והפרטי מכל רחבי העולם, כולל נציגי סוכנויות ממשלתיות ונציגי גופים בינ"ל דוגמת האו"ם, קרן המטבע הבינ"ל, הבנק העולמי והאינטרפול. במהלך ארבעת ימי המפגש, המומחים דנו ותרמו מניסיונם לפרויקטים שונים שנמצאים על סדר היום של ה-FATF, ובכלל זה בנושאים הבאים: 

• מימון טרור המתבצע על רקע אתני או קיצוני אחר: המשתתפים בפורום ניתחו את ערוצי המימון של התקפות הטרור שאירעו לאחרונה במקומות שונים בעולם, תוך התמקדות בקשרים על-לאומיים בין גורמי טרור וסביבת האיום המתפתחת. 

• איום סביבתי – המשתתפים שיתפו ובחנו מקרי הלבנת הון הקשורה לעבירות סביבתיות, דוגמת כריתת עצים בלתי חוקית, חישוף קרקעות, עבירות הקשורות לכרייה וסחר בלתי חוקי בתוצרי פסולת. במסגרת זו הודגש התפקיד החיוני שיש לחברות ייצוא וגורמים העוסקים בפעילות זיקוק בכל הנוגע לאיתור אנומליות ותנועות  כספים בלתי חוקיות הקשורות לעבירות אלה. 

• הקשרים בין הברחת נשק ומימון טרור: במושב זה הוצגה התשתית החוקית הבינ"ל למניעת גישה של טרוריסטים למקורות נשק, תוך התמקדות בזיקה בין הברחת נשק למימון טרור והצורך לתת מענה לסיכונים אלה במסגרת הערכות הסיכון הלאומיות של המדינות השונות. 

• תהליכים דיגיטליים – בדיון זה הוצגו השימושים בניתוחים מתקדמים המשמשים לאיתור הלבנת הון ומימון טרור, דוגמת כריית טקסט (text mining), טכנולוגיות המסייעות בשמירה על פרטיות נתונים, וניתוח מדיה חברתית במסגרת המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. 

תוצאות הדיונים ממפגש המומחים יוטמעו בפרויקטים המתמשכים של ה-FATF ויוצגו בפרוטרוט במליאת הארגון שתתקיים בפברואר 2021. 

פורסם 30-11-2020