חברת AIRBNB העוסקת בתיווך להשכרת יחידות נופש ומגורים דיווחה לאחרונה על חולשות וליקויים בתחום הציות לסנקציות של OFAC, שעלולים להסב לה קנסות כספיים ונזקי מוניטין. 

בדיווח שהגישה החברה לרשות ניירות ערך האמריקאית (ה-SEC) ב-16.11.20 נכתב כי מאז יולי 2019, החברה ביצעה בדיקה פנימית בנוגע לפעילות משתמשים בפלטפורמה שלה שפועלים במדינות וטריטוריות מסוימות שנמצאות תחת סנקציות של ארה"ב, בדגש על קובה. 

לדברי החברה, פעילות המשתמשים שזוהתה עלולה להוות הפרה של מדיניות ודרישות חוקי הסנקציות האמריקאיים, וכתוצאה מכך להוביל לקנסות כספיים משמעותיים שיגררו פגיעה מוחשית במוניטין החברה. בנוסף, החברה בדקה את מידת הציות למגבלות ולאיסורים המוטלים על עסקאות עם גורמים מוכרזים. תוצאות הבדיקה הפנימית של החברה הוגשו ל-OFAC בספטמבר 2020, וכתוצאה מכך AIRBNB קיבלה מ-OFAC מכתבי אזהרה בנושא ("cautionary letters"). עם זאת, בהודעת החברה הודגש כי הנושא עדיין נמצא בבדיקת OFAC וכי עדיין לא הוטל עליה כל קנס כספי. 

במקביל, AIRBNB דיווחה כי חברת הבת שלה בבריטניה (Airbnb Payments UK Limited) זיהתה פערים במערך הציות שלה, ודיווחה על כך לרגולטור הבריטי (ה-FCA). בתגובה לכך, ה- FCA מינה בודק מטעמו שזיהה מספר סוגיות הקשורות למערכות ובקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור. בהקשר זה החברה מסרה כי תיקון הליקויים נמצא בתהליך, אך קיים סיכון שלמרות הבקרות הפנימיות שלה היא ביצעה פעולות מול גורמים שנמצאים תחת סנקציות, מה שעלול להוביל לתביעות או פעולות נגדה ולהשפיע לרעה על הפעילות העסקית ומצבה הפיננסי. עוד נמסר, כי החברה עשויה להידרש בעתיד להשקיע משאבים נוספים בבקרות הפנימיות או לבצע שינויים בפעילותה העסקית. 

פורסם 30-11-2020