היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN) ורשויות פיקוח פדרליות נוספות פרסמו לאחרונה (19.11.20) מסמך משותף אשר נועד לסייע לבנקים ליישם גישה מבוססת סיכון ביחס לעמותות וארגונים ללא כוונת רווח (NPOs). 

המסמך מתפרסם על רקע קשיים שעליהם דיווחו לאחרונה מספר עמותות בארה"ב בכל הנוגע להשגת גישה לשירותים פיננסיים, דבר שלפי הרשויות האמריקאיות עלול לסכן את הסיוע שמושיטות אותן עמותות לאוכלוסיות מוחלשות ונזקקות. לפיכך, מודגשת החשיבות שיש להבטחת הגישה של עמותות לגיטימיות לשירותים פיננסיים וליכולתן להעביר כספים בערוצים לגיטימיים ושקופים, במיוחד בעיצומו של משבר הקורונה. 

ככלל, הממשל האמריקאי אינו מגדיר את סקטור העמותות ברמת סיכון גבוהה במיוחד להלבנת הון ומימון טרור. למרות שישנם NPOs המנוצלים למטרת מימון טרור, מרבית העמותות והמלכ"רים מצייתים באופן מלא לדרישות החוק האמריקאי ותומכים רק במטרות צדקה ומטרות הומניטריות, דבר התואם לממצאי האסטרטגיה הלאומית של ארה"ב למאבק במימון טרור לשנת 2020. סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בפעילות העמותות יכולים להיות בעלי שונות גבוהה מארגון לארגון, בהתאם לפרופיל הסיכון הספציפי של כל גוף. כך, למשל, עמותות אמריקאיות אשר מעבירות כספים אך ורק למוטבים מקומיים מציבות סיכון נמוך יותר למימון טרור מאשר עמותות אמריקאיות שפועלות בחו"ל או שיש להן ארגונים מסונפים באזורי סכסוך. 

בהתאם לכך, על המוסד הפיננסי ליישם נהלים והליכי מבוססי סיכון במסגרת גיבוש פרופיל הסיכון ל- NPOs, באופן שיאפשר לו להבין את האופי והמטרה של הקשר עם הלקוח, ולבצע ניטור מתמשך למטרת זיהוי ודיווח על פעולות חשודות. למרות שאין כל ציפייה פיקוחית או דרישה ספציפית המחייבת את הבנקים בארה"ב ליישם בדיקות נאותות ייחודיות ל- NPOs, במסמך מפורטים מספר סוגי אינפורמציה שעשויים לסייע לבנקים לקבוע את פרופיל הסיכון להלבנת הון ומימון טרור של לקוחות הנמנים עם מגזר המלכ"רים, לרבות: 

• מטרת ואופי ה- NPO, לרבות יעדיו המוצהרים, פעילותו והשירותים שהוא מעניק. 

• המיקומים הגיאוגרפיים שהוא משרת, לרבות מיקום המטה והפעילות התפעולית, תוך שימת דגש על אזורים בסיכון גבוה הידועים כאתרי פעילות של ארגוני טרור. 

• מבנה ארגוני, לרבות מנהלים בכירים ובקרות פנימיות של ה-NPO.

• מידע כללי על בסיס התומכים, מקורות מימון וערוצי גיוס כספים של הארגון.  

• מידע כללי על המוטבים והקריטריונים לחלוקת הכספים, וכן מידע על גורמים מתווכים שעשויים להיות מעורבים בפעילות הארגון. 

• זיקה לעמותות או ארגונים אחרים. 

לקריאת המסמך לחץ כאן

פורסם 23-11-2020